Paloilmoittimen ohjaamat poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät

Tämä ohje koskee paloilmoittimen ohjaamia, hälytystä täydentäviä (luokan 3) ja paloilmoittimen hälyttimet korvaavia (luokan 4) poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä. 

Kun rakennukseen asennetaan paloilmoittimen ohjaama poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, vastaa laitekokonaisuuden toteutuksesta paloilmoitinliike. Kuulutusjärjestelmän voi asentaa äänentoistoalan yritys, mutta kokonaisuuden toiminnasta ja dokumentoinnista vastaa paloilmoitinliike.

Suunnittelu

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän suunnittelu vaatii suunnittelijalta syvällistä perehtymistä ko. järjestelmän toimintaan ja suojattavaan kohteeseen.

Paloilmoittimen ohjaaman poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän suunnittelussa käytetään seuraavia suunnitteluohjeita:

Lisäksi pitää aina noudattaa asennettavien laitteiden valmistajan laatimia ohjeita.

Toteutus

Käyttöluokkien 3 ja 4 poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät paloilmoittimen ohjaamana katsotaan laitteistokokonaisuudeksi, jonka toteutuksesta vastaa paloilmoitinliike. Paloilmoitinliikkeen pitää huolehtia, että kuulutuslaitteisto on asennettu ja tarkastettu asianmukaisesti suunnitteluohjeen ja laitevalmistajan ohjeen mukaan. Paloilmoitinliike kokoaa kuulutuslaitteiston toteutuksesta dokumentit ja pöytäkirjat. Kuulutusjärjestelmän voi asentaa äänentoistoalan yritys, mutta kokonaisuuden toteutuksesta ja dokumentoinnista vastaa paloilmoitinliike.

Käyttöönotto

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmälle pitää tehdä ST-ohjeiston 21 osan 11 luvun tai CEN/TS 54-32 -ohjeen luvun 8 mukainen käyttöönotto, riippuen siitä kumpaa ohjetta suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty.

Tarkastuslaitoksen tekemän paloilmoittimen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä laitteistokokonaisuuden toiminta varmistetaan käyttöönottoasiakirjojen tarkastamisella ja satunnaistestien avulla.

Käytönaikainen ylläpito

Paloilmoittimen ohjaamat käyttöluokkien 3 ja 4 poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät edellyttävät säännöllistä testaamista ja huoltoa. Laitteiston ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja ja paloilmoittimen hoitaja. Järjestelmän pitää olla aina toimintakuntoinen ja mm. seuraavista asioista pitää huolehtia:

  • Järjestelmää osataan käyttää, siihen on käytettävissä ohjeet ja sille on nimetty hoitaja. (paloilmoittimen hoitaja)
  • Järjestelmän säännöllinen testaus tehdään paloilmoittimen kuukausikokeilun yhteydessä.
  • Valmistajan ohjeen mukainen huolto tehdään paloilmoittimen huoltojen yhteydessä.
  • Toimintakunnon varmistaminen tehdään paloilmoittimen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.
  • Järjestelmässä havaittujen vikojen korjaaminen tehdään viipymättä.