Kosmetiikan eläinkokeet

Valmiiden kosmeettisten valmisteiden testaaminen eläimillä on ollut EU-alueella kiellettyä vuodesta 2004 saakka. Kosmetiikan ainesosien testaaminen eläinkokein kiellettiin EU:ssa 2009, lukuun ottamatta tiettyjä testejä, joille ei vielä oltu kehitetty vaihtoehtoisia menetelmiä.


Vuodesta 2013 valmiita kosmeettisia valmisteita tai kosmetiikan ainesosia ei ole saanut testata eläinkokein. Viimeisen siirtymäajan jälkeen kosmeettisia valmisteita ei ole saanut markkinoida siten, että ne on testattu eläinkokein, eikä niitä saa teettää kolmansissa maissa, jos tarkoitus on tuoda valmisteet EU-markkinoille.


Vaihtoehtoisia menetelmiä on kehitetty ja pyritään kehittämään edelleen korvaamaan eläinkokeita.

Kemikaalilainsäädäntö, kosmetiikka ja eläinkokeet

Yksittäiset kosmetiikan raaka-aineet ovat kemikaaleja. Vaikka EU:n kosmetiikka-asetus kieltää kosmetiikan ainesosien testaamisen eläimillä, on mahdollista, että samaa raaka-ainetta käytetään myös muuhun käyttötarkoitukseen, kuin kosmetiikkaan. Tällöin raaka-aine voidaan kemikaaleja säätelevän REACH-asetuksen puitteissa testata eläimillä.


Kemikaalilainsäädännössä on kuitenkin tarkkaan säädeltyä, milloin eläinkokeita tarvitaan. Kemikaalilainsäädännön tietovaatimusten täyttymiseksi eläinkokeiden tai vaihtoehtoisten menetelmien avulla on oltava hyvät perustelut.


Jos ainesosa on kemikaalilainsäädännön osalta testattu eläinkokein, on ainesosan käyttö kosmetiikassa sallittua. Monia kosmetiikan ainesosia on testattu eläinkokein ennen kuin kosmetiikkalainsäädäntö on kieltänyt eläinkokeet. Olemassa olevia koetuloksia voidaan hyödyntää ainesosan turvallisuuden osoittamisessa.

Eläinkoekiellon historiaa

 • 1993 Ensimmäiset EU:n direktiivin säännökset eläinkokeilla testattujen kosmetiikkavalmisteiden markkinointikielloista, viimeinen siirtymäaika asetettu vuodeksi 1998
 • 1997 EU direktiivi lykkää eläinkokeiden markkinointkieltoa vuoteen 2000 vaihtoehtoisen menetelmien puutteellisuuden vuoksi
 • 2003 uusi direktiivi asettaa uusia säännöksiä
  • valmiin kosmeettisen valmisteen testaaminen eläimillä kiellettään
  • kosmetiikan raaka-aineiden testaaminen eläimillä kielletään
  • valmiin kosmetiikkavalmisteen markkinointi eläinkokein testatuksi kielletään
  • kosmetiikan raaka-aineiden markkinointi eläinkokein testatuksi kielletään
 • 2004 valmiin kosmetiikkatuotteen testaamiskielto eläinkokein astuu voimaan
 • 2007 Eläinten hyvinvointi huomioidaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa
  • eläinten hyvinvoinnin vaatimukset pitää ottaa täysimääräisesti huomioon
 • 2009 kosmetiikan raaka-aineden testaamiskielto eläinkokein astuu voimaan
  • valmiin kosmetiikkatuotteen markkinointi eläinkokein testatuksi astuu voimaan (haastavimmat testit, kuten syöpävaarallisuus ja allergeenien testaus vielä sallittua)
 • 2013 täysi kielto eläinkokeille astuu voimaan

 

Kuva: kosmetiikan eläinkoekielto EU:ssa

 

EU:n komission sivut eläinkoekiellosta

Kosmetiikan eläinkokeettomuuteen liittyvät markkinointiväittämät

EU:n kosmetiikka-asetuksessa on säädetty tarkat kriteerit eläinkokeiden markkinointiväittämille. Kosmetiikan markkinointiväittämissä voidaan esittää, että eläinkokeita ei ole tehty, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Valmistaja tai sen tavarantoimittaja eivät ole tehneet eläinkokeita
  • valmiille kosmeettiselle valmisteelle
  • kosmeettisen valmisteen esiasteelle
  • kosmetiikan ainesosille. JA
 • Valmistaja tai sen tavarantoimittajat eivät ole käyttäneet ainesosia, joita koskevia eläinkokeita muut ovat tehneet uusien kosmetiikkavalmisteiden kehittämistarkoituksessa.

EU:n kosmetiikka-asetus 20 artikla