Saunojen sähköasennukset

Saunojen sähköasennuksissa noudatetaan sähköasennusstandardin SFS 6000 osan 7-703 vaatimuksia. Standardisarjan SFS 6000 vaatimukset eivät koske niin sanottuja valmissaunoja, joita voidaan asentaa esimerkiksi kylpyhuoneeseen tai muihinkin tiloihin. Tällaisille saunoille on olemassa oma tuotestandardinsa, jota niiden valmistuksessa sovelletaan.

Saunoissa sähköasennukset ovat alttiina korkealle lämpötilalle, voimakkaalle ilmankosteudelle ja roiskuvalle vedelle. Siksi saunojen asennuksille ja käytettäville asennustarvikkeille on asetettu erityisvaatimuksia esimerkiksi vaadittavan kotelointiluokan ja lämmönkeston sekä sähkölaitteille sallittujen asennuspaikkojen suhteen.

Suojaetäisydet saunoissa

Sähkölaitteiden sijoittamista saunaan on rajoitettu aluemäärittelyjen 1, 2 ja 3 avulla saunassa todennäköisesti esiintyvän lämpötilan vaikutuksen mukaan.

Alueet sivusuunnasta kuvattuina. Alue 1 ulottuu puoli metriä kiukaan sivuille ja yläosasta kattoon saakka, alue 2 ulottuu metrin lattiasta ylöspäin, loput tilasta on aluetta 3.

Alueet ylhäältä päin kuvattuina. Alue 1 ulottuu puoli metriä kiukaan sivuille.

  • Alueelle 1 saa asentaa ainoastaan kiukaan ja sen käyttöön liittyviä laitteita
  • Alueella 2 ei laitteiden lämmönkestolle aseteta erityisvaatimuksia. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota asennuskohdassa todennäköisesti esiintyvään lämpötilaan, esimerkiksi asennettaessa laitteita saunassa kiukaan yläpinnan tason yläpuolelle.
  • Alueelle 3 asennettavien sähkölaitteiden lämmönkeston on oltava vähintään 125oC ja johtojen lämmönkeston vähintään 170oC.

Jos saunassa on suihku, myös kylpyhuoneita koskevat vaatimukset, kuten esimerkiksi suihkun aiheuttamat aluerajaukset ovat voimassa.

Sähköasennukset saunassa

Saunan sähköasennuksissa on noudatettava tarkoin kaikkien asennettavien laitteiden asennusohjeita. Kaikkien tavanomaisten kaapeleiden on sijaittava lämpöeristeen kylmällä puolella. Lämmönkestäviä kaapeleita voidaan tarvittaessa sijoittaa myös eristeen lämpimälle puolelle.

On hyvä huomata, että esimerkiksi kaikki valaistussarjat eivät kestä saunan kuumuutta, vaikka niiden kotelointiluokka muutoin olisikin riittävä kosteaan tilaan. Asennusstandardin mukaan esimerkiksi saunan kattoon asennettavien valaisinten lämmönkeston on oltava vähintään 125oC ja johtojen 170oC. Tämä huomioidenkaan kiukaan yläpuolelle alueelle 1 ei saa asentaa mitään muuta kuin kiukaaseen liittyviä laitteita. Esimerkiksi led-valaisinta ei saa asentaa kiukaan yläpuolelle. Jos halutaan ylhäältä päin tulevaa kohdevaloa, on sen sijaan käytettävä esimerkiksi valokuitua, jossa itse valonlähde sijaitsee muualla.

Saunassa ei saa olla pistorasioita eikä erillisiä kytkimiä. Kiukaassa voi olla kiinteänä rakenteellisena osana käyttökytkimiä, kuten termostaatti ja ajastin, mutta esimerkiksi saunan valaistuksen kytkimen on sijaittava löylyhuoneen ulkopuolella.

Kaikki saunan sähköasennukset kiuasta ja kiukaaseen liittyviä laitteita lukuun ottamatta on lisäsuojattava 30 mA:n vikavirtasuojalla. Vaatimus on ollut voimassa uusissa asennuksissa vuonna 2007 julkaistusta asennusstandardista asti. Saunassa kaikkien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava roiskevedenpitävä, vähintään IP24.

Puu- tai sähkökiukaan sijoittamisessa on noudatettava valmistajan ohjeita. Erityisesti on huomioitava, että kiukaan asennusohjeessa esitettyjä suojaetäisyyksiä palaviin rakenteisiin ei voi pienentää esimerkiksi käyttämällä palavien rakenteiden suojana palonsuojalevyjä tai vastaavia.

Joitakin sähkökiukaita ohjaa erillinen termostaatti, joka on ehdottomasti asennettava asennusohjeen mukaiseen paikkaan riittävän kauas raitisilmaventtiilistä. Kiukaan liitäntäkaapelin on oltava kumikaapelia tai vastaavaa. Jos asennusohje tai -olosuhde edellyttää, on kaapelin oltava lämmönkestävää. Jos kiukaassa on erillinen ohjauskeskus, se sijoitetaan tavallisesti löyly- ja pesuhuoneiden ulkopuolelle kuivaan tilaan.

Kiukaan kauko-ohjaus

Joitakin kiukaita on mahdollista ohjata myös kauko-ohjauksella, esimerkiksi älypuhelinta käyttäen. Kauko-ohjausta käytettäessä on perehdyttävä tarkoin valmistajan laatimaan käyttöohjeeseen ja varmistuttava aina löylyhuoneen tilanteesta ennen kuin kiuas kytketään päälle. Kauko-ohjauksen vaara piilee siinä, että kiukaan päälle tai läheisyyteen on voinut unohtua palavaa materiaalia, kuten pyykkiä tai pesuvati. Kiukaita koskeva standardi edellyttää siksi, että kaikkien yksityissaunojen löylyhuone on tarkastettava ennen kiukaan päällekytkemistä. Joissain tapauksissa kiukaan valmistaja voi edellyttää, että saunan ovessa on kytkin, joka purkaa kauko-ohjauksen, kun saunan ovi avataan.