Usein kysyttyä

 • Pitääkö meidän tehdä kaivoksellamme tapahtuvista kemikaalimuutoksista ilmoitus Tukesille vai pelastuslaitokselle?

  Ilmoitukset kaivosten ja niiden yhteydessä olevien malmin jatkokäsittelylaitosten kemikaaleista pitää tehdä Tukesille. Tukes valvoo kaivoksissa myös vähäistä kemikaalien käsittelyä ja varastointia.

 • Voiko kullanhuuhdontaa harjoittaa yksityismaalla?

  Voi, maanomistajan luvalla. Tällöin ei tarvita kullanhuuhdontalupaa. Kullanhuuhdonnan menetelmistä ja laajuudesta riippuen voit kuitenkin tarvita ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristö- tai vesiluvan. Ympäristö- ja vesilupaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon.

 • Kuka voi hakea kullanhuuhdontalupaa?

  Kullanhuuhdontalupaa voi hakea:

   

  • täysi-ikäinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu holhoustoimesta annetun lain nojalla
  • suomalainen yhteisö ja säätiö
  • Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.