Usein kysyttyä

 • Voiko kullanhuuhdontaa harjoittaa yksityismaalla?

  Voi, maanomistajan luvalla. Tällöin ei tarvita kullanhuuhdontalupaa. Kullanhuuhdonnan menetelmistä ja laajuudesta riippuen voit kuitenkin tarvita ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristö- tai vesiluvan. Ympäristö- ja vesilupaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon.

 • Kuka voi hakea kullanhuuhdontalupaa?

  Kullanhuuhdontalupaa voi hakea:

   

  • täysi-ikäinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu holhoustoimesta annetun lain nojalla
  • suomalainen yhteisö ja säätiö
  • Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.