Suositus ruiskutusalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelemiseksi

Kasvinsuojeluaineen riskinarviointia tehdessään Tukes arvioi, vioittaako valmiste käsittelyalueen ulkopuolista kasvillisuutta, kuten pellon pientareen kasveja. Pientareella voi kasvaa monimuotoinen niittykasvillisuus.

Käsittelyalueen ulkopuolisia kasveja kannattaa suojella kasvinsuojeluaineen tuulikulkeumalta myyntipäällyksen suositusten mukaan.

Tukes suosittelee, että noudatat suojaetäisyyttä erityisesti:

  • piennarten monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kasveilla elävien pölyttäjien ja perhosten suojelemiseksi
  • pihojen läheisyydessä, jolloin voit välttää naapurin marjapensaiden, vihannesten ja nurmikon vioittumisen
  • viereisen viljelykasvin, kuten perunan, suojelemiseksi, kun ruiskutat esim. leveälehtisiä rikkakasveja viljoilla.

Suojaetäisyys vaihtelee rikkakasvien torjuntaan käytettävillä valmisteilla niiden myrkyllisyyden ja käyttömäärän mukaan. Jos käytät tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia tai ruiskua, voit lyhentää suojaetäisyyttä käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelemiseksi. Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet on listattu Vesistörajoitukset-sivun taulukoissa. Taulukossa olevat suuttimet vähentävät tuulikulkeumaa 50, 75 ja 90 %:n verran.