Hyväksytyt liikkeet: Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennus- ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet, muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet. Tukes valvoo hyväksyttyjen liikkeiden toimintaa.

Jos yrityksesi tekee jotain seuraavista, sinun pitää hakea Tukesin lupa ennen kuin aloitat toiminnan:

  • öljysäiliöiden tarkastaminen
  • maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asentaminen ja huoltamien
  • maakaasuputkien asentaminen. Muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeen on ennen luvan hakemista suoritettava asennusliikkeen näytetyö, josta hyväksytty tarkastuslaitos antaa todistuksen. Toimintaohje

Tarkista pätevyysluokat-taulukosta, minkä pätevyysluokan lupaa yrityksesi pitää hakea.

Täytä hakemus ja lähetä se Tukesiin. 

Huom! Auton moottorin muuntamiselle kaasukäyttöiseksi tai kaasujärjestelmän huoltamiselle ei ole kaasuasennusliikkeen pätevyysvaatimusta.   

Tukesin hyväksymän kaasuasennusliikkeen (pätevyysluokka Pkaasu) on kuitenkin tarkastettava tehty muuntoasennus ja annettava siitä tarkastustodistus, joka esitetään katsastuskonttorilla moottorin kaasumuunnoksen muutoskatsastuksessa.

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen

Katso Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatima ohje, pdf

Hyväksytty liike tarvitsee vastuuhenkilön

Yrityksellä on oltava vastuuhenkilö, jolla on riittävä pätevyys ja tarvittavat työvälineet.

Vastuuhenkilöiden pätevyyskokeet ja pätevyystodistukset:

  • Kaasu- ja öljylämmityslaitteistot sekä öljysäiliöiden tarkastaminen: Lämmitysenergiayhdistys ry järjestää vastuuhenkilöltä edellytettävän pätevyyskokeen ja myöntää pätevyystodistuksen pätevyyskokeen, vaaditun koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
  • Muoviset maakaasuputkistot: muovisten maakaasuputkistojen hitsaajan pätevöintikoulutus, joka sisältää näytetyön. Koulutusta järjestää Hyria. Vaihtoehtoisesti hyväksytään soveltuva tekninen koulutus ja vähintään 1 vuosi työkokemusta maakaasualan tehtävistä.

Hyväksytyn liikkeen pitää antaa tekemistään huolto- ja tarkastustehtävistä vastuuhenkilön allekirjoittama todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi

  • että työ on tehty vaatimustenmukaisesti ja
  • mitä toimenpidettä todistus koskee. 

Hae hyväksyttyä liikettä Tukesin rekisteristä

Voit tarkastaa Tukesin rekisteristä yritykset, joilla on oikeus asentaa ja huoltaa kaasu- ja öljylämmityslaitteistoja tai tarkastaa öljysäiliöitä.

Työt, jotka eivät vaadi hyväksyttyä liikettä

  • kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen huoltotyöt, jotka laitteiston käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan kuuluvat käyttäjälle
  • nestekaasun pienasennukset, joissa nestekaasu johdetaan käyttölaitteelle letkulla, letkun enimmäismitta 120 cm
  • maakaasun pienasennukset, joissa käyttölaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon.

Ennen hyväksytyn liikkeen toiminnan aloittamista

Toimintaa voivat harjoittaa vain yritykset
Jos yritykselläsi ei ole Y-tunnusta, hae se Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Nimeä yritykselle vastuuhenkilö
Vastuuhenkilöllä pitää olla riittävä pätevyys. (Hyväksytyn liikkeet vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset -sivu tukes.fissä).

Toimintaedellytykset kuntoon
Hanki toimintaan tarvittavat laitteet ja työvälineet.

Hae Tukesin lupa ennen toiminnan aloittamista
Liitä mukaan vastuuhenkilön pätevyystodistus.

Hyväksyntä ja rekisteröinti
Kun Tukes on rekisteröinyt yrityksen hyväksytyksi liikkeeksi, yritys voi aloittaa toiminnan.

Usein kysyttyä