Hyväksytyt liikkeet: Kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet, muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet 

Sinun pitää hakea Tukesin lupa, ennen kuin yrityksesi alkaa tehdä jotain seuraavista:

  • tarkastaa öljysäiliöitä
  • asentaa ja huoltaa maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistoja
  • asentaa maakaasuputkia.

Jos yritykseksi asentaa muovisia maakaasuputkistoja, yrityksen on ennen luvan hakemista suoritettava asennusliikkeen näytetyö. Tarkastuslaitos antaa todistuksen näytetyön suorittamisesta. Lue toimintaohje

Yritys tarvitsee vastuuhenkilön

Tukesin hyväksymällä yrityksellä pitää olla vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön täytyy olla pätevä ja hänellä täytyy olla tarvittavat työvälineet.

Katso vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Vastuuhenkilöiden pätevyyskokeet ja pätevyystodistukset

Kaasu- ja öljylämmityslaitteistot sekä öljysäiliöiden tarkastaminen

Lämmitysenergiayhdistys ry (LEY) järjestää vastuuhenkilön pätevyyskokeen.
Vastuuhenkilö saa pätevyystodistuksen, kun hän on suorittanut pätevyyskokeen ja hänellä on sopiva koulutus tai työkokemusta. Tietoa pätevyyskokeista

Muoviset maakaasuputkistot

Vastuuhenkilön pitää suorittaa muovisten maakaasuputkistojen hitsaajan pätevöintikoulutus. Pätevöintikoulutus sisältää näytetyön. Toinen vaihtoehto on, että vastuuhenkilöllä on sopiva tekninen koulutus ja vähintään yksi vuosi työkokemusta maakaasualan töistä.

Muovisten maakaasuputkistojen hitsauksen koulutusorganisaatiot:

Hyria Business Institute Oy, Hyvinkää 

THTK Engineering Oy, Vaasa

 

Vastuuhenkilö antaa työstä todistuksen

Yrityksen pitää antaa työn tilaajalle huolto- ja tarkastustehtävistä todistus, jonka vastuuhenkilö on allekirjoittanut.

Todistuksesta pitää selvitä,

  • että työ on tehty oikein ja vaatimustenmukaisesti
  • mitä toimenpidettä todistus koskee.

Näin haet lupaa

Tarkista pätevyystaulukosta, minkä pätevyysluokan lupaa yrityksesi pitää hakea.

Pätevyystaulukko

Kun sinulla on LEY:n myöntämä pätevyystodistus, tee hakemus sähköisesti.

Katso tarkemmat ohjeet luvan hakemiseen

Kaasuautot

Auton moottorin muuntamiselle kaasukäyttöiseksi tai kaasujärjestelmän huoltamiselle ei ole kaasuasennusliikkeen pätevyysvaatimusta.   

Tukesin hyväksymän kaasuasennusliikkeen (pätevyysluokka Pkaasu) on kuitenkin tarkastettava tehty muuntoasennus ja annettava siitä tarkastustodistus. Esitä tarkastustodistus katsastuskonttorilla moottorin kaasumuunnoksen muutoskatsastuksessa.

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen

Katso Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatima ohje, pdf

Hae yrityksiä Tukesin rekisteristä

Voit tarkastaa Tukesin rekisteristä yritykset, joilla on oikeus asentaa ja huoltaa kaasu- ja öljylämmityslaitteistoja tai tarkastaa öljysäiliöitä.

Linkki rekisteriin

Työt, joihin ei tarvitse Tukesin hyväksymää yritystä

  • kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen huoltotyöt, jotka laitteiston käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan kuuluvat käyttäjälle
  • nestekaasun pienasennukset, joissa nestekaasu johdetaan käyttölaitteelle letkulla, letkun enimmäismitta 120 cm
  • maakaasun pienasennukset, joissa käyttölaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon.

Ennen hyväksytyn liikkeen toiminnan aloittamista

Toimintaa voivat harjoittaa vain yritykset
Jos yritykselläsi ei ole Y-tunnusta, hae se Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Nimeä yritykselle vastuuhenkilö
Vastuuhenkilöllä pitää olla riittävä pätevyys.

Toimintaedellytykset kuntoon
Hanki toimintaan tarvittavat laitteet ja työvälineet.

Hae Tukesin lupa ennen toiminnan aloittamista
Liitä mukaan vastuuhenkilön pätevyystodistus.

Hyväksyntä ja rekisteröinti
Kun Tukes on rekisteröinyt yrityksen hyväksytyksi liikkeeksi, yritys voi aloittaa toiminnan.

Usein kysyttyä