VAK - vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat mm:

 • monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset
 • monet tavallisten kulutustuotteiden kuljetukset, mm. aerosolit ja maalit
 • maa- ja metsätalouden kemikaalien kuljetukset, mm. lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet
 • vaarallisten jätteiden kuljetukset
 • polttonesteiden kuljetukset
 • kaasujen kuljetukset.

Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita. Räjähteiden osuus kuljetuksista on noin pari prosenttia.


Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.


Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja -pakkauksien on täytettävä VAK-säädösten ja määräysten kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei onnettomuustilanteessakaan aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tukes valvoo kuljetettavien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta.


Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säädökset ja määräykset löytyvät Trafin VAK-sivuilta.

Vaarallisten aineiden ja esineiden lähettäjän muistilista (VAK-kappaletavara)

Tunnista lähettämäsi aine
Lue kemikaalin kuljetustiedot käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 14. Myös esine voi olla kuljetusvaarallinen, esim. akut.

Ongelmatapauksessa käänny yrityksesi VAK-turvallisuusneuvonantajan puoleen
VAKia käsittelevällä yrityksellä pitää olla VAK-turvallisuusneuvonantaja.

Kuljetusluokitus
Tavallisesti lähettäjä luokittelee vaarallisen aineen, koska lähettäjä on vastuussa luokituksen oikeellisuudesta. Räjähteiden ja eräiden kemikaalien luokituksen vahvistaa erikseen Tukes.

Tarkista, onko sallittua lähettää käyttämälläsi kuljetusmuodolla
Kuljetusmääräykset ovat kuljetusmuotokohtaiset. Tiekuljetuksessa sallittu aine saattaa olla kielletty ilmakuljetuksessa.

Pakkaa vaaraluokkien mukaisesti
Käytä kuljetukseen hyväksyttyjä pakkauksia, joissa on UN-tyyppihyväksyntämerkintä. Osalle aineista tarvitaan erillinen sisä- ja ulkopakkaus.

Kiinnitä pakkauksen merkinnät
Kiinnitä aineelle vaaditut varoituslipukkeet ja muut merkinnät, kuten YK-numero.

Huolehdi kuljetusasiakirjat kuntoon
Kirjaa kuljetusasiakirjoihin vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat tiedot. Selvitä tarkka esitysmuoto VAK-määräyksistä Muut kuljetusmuotokohtaiset asiakirjat.

Mainitse vaarallisista aineista kuljetustilauksen yhteydessä
Jos lähetys sisältää vaarallisia aineita, mainitse asiasta kuljetustilauksen yhteydessä.

Lähetyksen ja asiakirjojen luovuttaminen
Luovuta lähetys ja tarvittavat kuljetusasiakirjat kuljetuksen suorittajalle (esim. kuljetusyhtiö, kuljettaja)

Usein kysyttyä

 • Olen kuluttaja, kuinka paljon saan kuljettaa nestekaasua henkilöautossa?

  VAK-määräykset eivät koske kuluttajien itse suorittamia kuljetuksia, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön. Nestekaasun kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyyntipakkauksissa nestekaasua saa periaatteessa kuljettaa rajattoman määrän.

  Yleisesti vaarallisia aineita kuljetettaessa on kuitenkin noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto.

  Muissa kuin yksityisten henkilöiden suorittamissa kuljetuksissa on noudatettava soveltuvin osin VAK-säädöksiä ja -määräyksiä.

   

 • Olen kuluttaja, kuinka paljon saan kuljettaa palavia nesteitä omalla autolla?

  VAK-määräykset eivät koske kuluttajien itse suorittamia palavien nesteiden kuljetuksia, kun nesteitä kuljetetaan yksityishenkilön täyttämissä tai yksityishenkilöä varten täytetyissä uudelleentäytettävissä astioissa, esim. kanisteri tai jerrykannu. Palavan nesteen kokonaismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 60 litraa yksittäisessä astiassa ja 240 litraa kuljetusyksikössä. Valitse kuljetukseen UN-tyyppihyväksytty pakkaus, kuten esimerkiksi UN-merkinnällä varustettu kanisteri, jonka tiedoista käy ilmi sen soveltuvuus kyseiselle polttoaineelle.


  Vaarallisten aineiden IBC-pakkauksia, suurpäällyksiä tai säiliöitä ei ole tarkoitettu kuluttajien kuljetettavaksi.


  Muissa kuin yksityisten henkilöiden suorittamissa kuljetuksissa on noudatettava soveltuvin osin VAK-säädöksiä ja -määräyksiä.