Yrityksen ilmoitus Tukesille vaarallisesta tai vaatimustenvastaisesta tuotteesta

Jos yritys on valmistanut, maahantuonut, myynyt, välittänyt tai muutoin jaellut riskin aiheuttavaa tuotetta, yrityksen pitää tehdä ilmoitus Tukesille riskin aiheuttavasta tuotteesta ja tehdä yhteistyötä Tukesin kanssa. Jos tuotetta on myyty myös muissa EU- tai ETA-valtioissa, ilmoituksen vaaraa aiheuttavasta tavarasta voi tehdä myös Business Gatewayn avulla. Ilmoituksen vaarallisesta tuotteesta tekee ensisijaisesti EU-alueella sijaitseva valmistaja tai jos valmistaja ei ole EU-alueella, valmistajan edustaja tai maahantuoja. Ilmoituksen tekijän pitää arvioida tuotteen aiheuttama riskitaso.

Yritys voi tehdä ilmoituksen Tukesin sivuilta löytyvällä lomakkeella (docx, 139 kb). Ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi.

Olennaista on, että yritys tekee ilmoituksen heti, kun se on saanut tiedon vaarallisesta tuotteesta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka täydellisiä tietoja ei olisikaan käytettävissä. Tietoja voidaan täydentää myöhemmin.

Ilmoitus Tukesiin on tehtävä, jos tuote aiheuttaa esimerkiksi jotain seuraavista:

  • terveyshaitta, myös sellaiset haitat, jotka eivät ilmene välittömästi
  • onnettomuus, esim. tulipalo tai sairaalahoitoa vaatinut tapaturma
  • vaaratilanne, myös sellaiset tilanteet, joissa vaikutukset eivät ilmene välittömästi
  • vakava läheltä piti -tilanne, josta olisi voinut seurata onnettomuus.

 Myös tuotteessa oleva pienempikin vaaratekijä voi vaatia ilmoituksen tekemistä seuraavissa tilanteissa:

  • Tuote on laajassa levityksessä tai tuotteita on myyty paljon.
  • Vaara ei ole ilmeinen, eli kuluttajan on vaikea havaita sitä.
  • Kyseessä on lapsille, nuorille tai ikääntyneille tarkoitettu tuote.

Tiedotusvälineitä kiinnostaa usein, onko yritys toiminut lain edellyttämällä tavalla ja tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Sen lisäksi, että ilmoituksen tekemättä jättäminen rikkoo lakia, se voi kostautua huonona julkisuuskuvana.

Yrityksen on annettava valvontaviranomaiselle viranomaisen määräämässä ajassa lain noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot. Totuudenvastaisen tiedon antamisesta viranomaiselle voidaan tuomita väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi (Rikoslaki 39/1889 16 luku 8 §).

Yritys vastaa tuotteiden turvallisuudesta. Ilmoituksen tekeminen ei poista yrityksen vastuuta.