Ilmoitus vaarallisesta tai määräystenvastaisesta tuotteesta

Sillä joka on valmistanut, maahantuonut, myynyt, välittänyt tai muutoin jaellut riskin aiheuttavaa tuotetta, on velvollisuus tehdä ilmoitus riskin aiheuttavasta tuotteesta ja tehdä yhteistyötä Tukesin kanssa. Ilmoituksen vaarallisesta tuotteesta tekee ensisijaisesti EU-alueella sijaitseva valmistaja tai jos valmistaja ei ole EU-alueella, valmistajan edustaja tai maahantuoja. Ilmoituksen tekijän pitää tehdä tuotteelle myös riskinarvio. Tähän voi käyttää esimerkiksi komission riskinarviotyökalua, RAG.

Näin teet ilmoituksen:

  • Täytä lomake
  • toimita lomake Tukesiin kirjaamo (at) tukes.fi.

Olennaista on, että teet ilmoituksen heti, kun joku yrityksessä on saanut tietää vaarasta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka täydellisiä tietoja ei olisikaan käytettävissä. Tietoja voidaan täydentää myöhemmin.
 
Ilmoitus on tehtävä, jos tuote aiheuttaa riskin, kuten:

  • terveyshaitta, myös sellaiset haitat, jotka eivät ilmene välittömästi
  • onnettomuus, esim. tulipalo tai sairaalahoitoa vaatinut tapaturma
  • vaaratilanne, myös sellaiset tilanteet, joissa vaikutukset eivät ilmene välittömästi
  • vakava läheltä piti -tilanne, josta olisi voinut seurata onnettomuus.

 
Myös tuotteessa oleva pienempikin vaaratekijä voi vaatia ilmoituksen tekemistä seuraavissa tilanteissa:

  • Tuote on laajassa levityksessä tai tuotteita on myyty paljon.
  • Vaara ei ole ilmeinen, eli kuluttajan on vaikea havaita sitä.
  • Kyseessä on lapsille, nuorille tai ikääntyneille tarkoitettu tuote.

Tiedotusvälineitä kiinnostaa usein, onko yritys toiminut lain edellyttämällä tavalla ja tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Sen lisäksi, että ilmoituksen tekemättä jättäminen rikkoo lakia, se voi kostautua huonona julkisuuskuvana.
 
Yrityksen on annettava valvontaviranomaiselle viranomaisen määräämässä ajassa lain noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot. Totuudenvastaisen tiedon antamisesta viranomaiselle voidaan tuomita väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi (Rikoslaki 39/1889 16 luku 8 §).
 
Yritys vastaa tuotteiden turvallisuudesta. Ilmoituksen tekeminen ei poista yrityksen vastuuta.
 
Ilmoituksen vaaraa aiheuttavasta tavarasta voi tehdä myös Business Gatewayn avulla, jos tuotetta on myyty myös muissa EU- tai ETA-valtioissa.