Vaatimukset rullaverhoille ja kaihtimille

Rullaverhojen ja kaihtimien narut ja lenkit voivat aiheuttaa esim. lapsille kuristumisvaaran. Valmistajien, maahantuojien ja myyjien velvollisuus on varmistaa verhojen ja kaihtimien turvallisuus sekä mainita mahdollisesta vaarasta käyttöohjeissa.

Turvallisuusvaatimukset ja merkinnät

Kaihdinten, jotka kuluttaja voi ostaa kaupasta ja asentaa itse, pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset erilaisille kaihtimille löytyvät seuraavista viitatuista standardeista:

  • SFS-EN 13120 + A1 Internal blinds. Performance requirements including safety
  • SFS-EN 16433 Internal blinds. Protection from strangulation hazards. Test methods
  • SFS-EN 16434 Internal blinds. Protection from strangulation hazards. Requirements and test methods for safety devices.

Standardeissa esitettyjä olennaisia vaatimuksia:

  • Kuristumisvaaran minimoimiseksi kaihtimien mukana pitää olla turvalaite, jonka avulla pitkät narut ja lenkit voidaan pitää lasten ulottumattomissa, tai kuristumisvaaran minimointi on muuten huomioitava tuotteen suunnittelussa.
  • Tuotteissa, joissa on kuristumisvaaraa aiheuttavia lenkkejä tai naruja, pitää olla varoitus kuristumisvaarasta.
  • Kuristumisvaarasta kertovan varoituksen lisäksi käyttöohjeissa pitää olla kehotus sijoittaa huonekalut siten, että lapset eivät pääse pitkiin naruihin ja lenkkeihin käsiksi.
  • Käyttöohjeissa on oltava myös ohjeet lisätarvikkeiden asennuksesta ja käytöstä.

Edellä mainittuja standardeja voidaan käyttää hyväksi myös sellaisten kaihdinten suunnittelussa, mitä ei ole suoraan mainittu standardien soveltamisalassa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rullaverhojen ja kaihtimien merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyy niitä koskevista standardeista.