Pelastustoimen laitteet

Pelastustoimen laitteiden pitää olla toimintavarmoja ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Vastuu myynnissä olevien tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja myyjällä.

Myyjän pitää toimittaa tuotteiden mukana turvallisen käytön kannalta tarpeelliset asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Pelastustoimen laitteet ovat paloturvallisuuden kannalta merkittäviä teknisiä laitteita, jotka eivät yleensä kuulu pelastuslaitosten operatiiviseen kalustoon. 

Tukes valvoo mm. seuraavien pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuutta: 

  • rakennukseen asennettavat palonilmaisulaitteet
  • sammutus- ja savunpoistolaitteet
  • alkusammutusvälineistö, kuten käsisammuttimet ja sammutuspeitteet
  • rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen käytettävät tuotteet
  • tehdasvalmisteiset tulisijat.

Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista (191/2024) tulee voimaan 1.1.2025. Uusi laki kumoaa lain pelastustoimen laitteista (10/2007). Uudistettu laki vastaa sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa sääntelyä ja sen nojalla annettuja asetuksia.