Yrityksen velvollisuudet, kun tuote aiheuttaa riskin

Jos tuote ei täytä sille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ja aiheuttaa riskin terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle, yrityksen pitää:

  • lopettaa tuotteen myyminen välittömästi ja tarvittaessa poistaa tuote markkinoilta, eli jakeluketjun kaikista vaiheista
  • ilmoittaa viivytyksettä riskin aiheuttaneesta tuotteesta ja sitä koskevista toimenpiteistä Tukesille. Yritys voi tehdä ilmoituksen Tukesin sivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi.
  • tehdä ilmoitus riskin aiheuttaneesta tuotteesta ja sitä koskevista toimenpiteistä niiden EU- ja ETA-alueen maiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa kyseistä tuotetta on ollut myynnissä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Business Gateway -järjestelmän kautta.
  • jos tuotteet aiheuttavat vakavan riskin, kerätä tuotteet takaisin kuluttajilta ja muilta loppukäyttäjiltä ja tiedottaa asiasta jakelijoita, tuotteita jo ostaneita kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä.

Vakava riski edellyttää yritykseltä nopeita toimenpiteitä ja jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa vaikutukset eivät ilmene välittömästi. Palautusmenettely eli takaisinveto voi koskea sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Kun tuote aiheuttaa riskin

Lopeta myynti
Lopeta tuotteen myyminen välittömästi ja tarvittaessa poista tuote markkinoilta.

Ilmoita Tukesille
Ilmoita heti Tukesille riskin aiheuttaneesta tuotteesta ja sitä koskevista toimenpiteistä.

Ilmoita muihin maihin
Tee ilmoitus niiden EU- ja ETA-alueen maiden viranomaisille, joissa kyseistä tuotetta on ollut myynnissä.

Kerää takaisin ja tiedota
Jos tuotteet aiheuttavat vakavan riskin, kerää tuotteet takaisin ja tiedota asiasta jakelijoita, tuotteita jo ostaneita kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä.