Mittausjärjestelmien yhdistäminen kansallisesti tyyppihyväksyttyihin lisälaitteisiin

Suomalainen tyyppihyväksyntä on saatettu myöntää erikseen polttonestemittarille ja järjestelmän lisälaitteille, kuten itsepalveluautomaatille, rinnakkaisnäyttölaitteelle tai hinnan ja tilavuuden määräasetuslaitteille. Valmistajan antama mittauslaitedirektiivin  mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus kattaa koko mittausjärjestelmän lisälaitteineen.

Jos  polttonesteiden jakeluasemalle asennetaan uusia, mittauslaitedirektiivin vaatimukset täyttäviä jakelumittareita, kansallisesti tyyppihyväksytyt lisälaitteet voidaan liittää mittauslaitedirektiivin vaatimukset täyttävään järjestelmään, jos

  • koko laitteisto toimii luotettavasti
  • osalaitteisto täyttää olennaisilta osiltaan mittauslaitedirektiivin vaatimukset.

Vastaavasti mittauslaitedirektiivin  vaatimukset täyttävä lisälaite voidaan liittää kansallisesti hyväksyttyyn jakelumittariin. Asennetun laitteen valmistaja vastaa laitteistojen yhteensopivuudesta WELMECin oppaan 8.8  "Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments" mukaisesti.