Ruiskuntestaus

Ruiskut, joita käytetään kasvinsuojeluaineiden levittämiseen, pitää testauttaa kolmen vuoden välein. Testaamattomia ruiskuja ei saa käyttää. Ruiskun omistaja on vastuussa ruiskun testauttamisesta.

Testattavat ruiskut

 • vaakapuomiruiskut, joiden puomin leveys on yli 3 m
 • ruiskut, jotka on tarkoitettu puiden ja pensaiden ruiskutukseen
 • kasvihuoneruiskut, joissa
  • säiliö on yhtä suuri tai suurempi kuin 25 l tai
  • käyttöpaine on yhtä suuri tai suurempi kuin 15 bar tai
  • puomin leveys on yli 3 m
 • puimuriin asennetut ruiskut
 • juniin ja ilma-aluksiin asennetut ruiskut

Ruiskut, joita ei tarvitse testauttaa

 • reppuruiskut ja muut kannettavat laitteet
 • peittauslaitteet
 • metsänhakkuukoneessa olevat juurikäävän torjuntalaitteet
 • kylmä- ja kuumasumuruiskut
 • sivelylaitteet

Kuinka usein ruisku pitää testata?

Vuoden 2020 loppuun saakka 5 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan 31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan 31.12.2025 mennessä.

Vuoden 2021 alusta lähtien 3 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan 1.1.2021,on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024.

Testausjaksojen ei tarvitse jatkua katkeamattomina, eli jos ruiskua ei käytetä, sitä ei tarvitse testauttaa.

Missä ruiskun voi testauttaa?

Suomessa ruiskuja testaa noin 60 ruiskuntestaajaa. Testaajat ovat Tukesin hyväksymiä.


Kun ruiskun testausajankohta lähestyy, ota yhteys alueellasi toimivaan ruiskuntestaajaan. Testaajat pitävät yhteistestaustilaisuuksia ja käyvät tiloilla testaamassa ruiskuja.

Mitä ruiskuntestaaja tekee?

Testaaja käy läpi kaikki ruiskun osat ja tarkastaa ruiskun toimivuuden.
Testaaja tarkastaa, että

 • ruisku ei vuoda
 • pumppu toimii
 • paine pysyy tasaisena
 • sekoitus tankissa on riittävä
 • suodattimet ovat kunnossa
 • levitystasaisuus on kunnossa.

Ruiskuntestaaja laatii ruiskuntestauksesta pöytäkirjan, josta ruiskun omistaja saa kopion. Testaaja merkitsee hyväksytyn ruiskun tarralla, josta näet testauksen voimassaolopäivämäärän.


Jos ruisku ei läpäise ruiskuntestausta, ruiskun omistaja korjaa viat ja testauttaa ruiskun uudestaan.

Uusi ruisku

Uusi ruisku pitää testata viiden vuoden kuluessa ruiskun ostopäivästä.

Näin testautat kasvinsuojeluaineruiskun

Testattavat ruiskut
Tarkasta, kuuluuko ruisku testattavien ruiskujen listalle.

Ota yhteyttä testaajaan
Testaajat ovat Tukesin hyväksymiä.

Valmistaudu ruiskuntestaukseen
Hae käyttöohje ja ruisku esille, pese ruisku, mieti testauspaikka, korjaa mahdolliset viat, suojaa mahdollinen voimansiirtoakseli ja täytä tankki puoliksi vedellä.

Pöytäkirja ja tarra
Saat testauksesta pöytäkirjan ja hyväksytty ruisku merkitään tarralla.

3 vuoden välein
Testaus on uusittava 3 vuoden välein.

Toimi näin ennen ruiskuntestausta

1. Varaa testattava ruisku ja sen käyttöohje helposti saataville.

2. Pese ruisku, ettei testaaja altistu mahdollisille kasvinsuojeluainejäämille ja että testaustulos on luotettava.

3. Jos testaaja tulee tilallesi, mieti sopiva testauspaikka. Huolehdi, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta vesiä.

4. Korjaa tiedossa olevat viat kuntoon ennen testausta.

5. Suojaa mahdollinen voimansiirtoakseli. Tarkista, että akselin, traktorin ja ruiskun suojukset ovat ehjät ja että kaikki osat ovat paikoillaan, myös suojuksen pyörimisen estävä kiinnitysketju.

6. Täytä ruiskun tankki puoliksi vedellä.

Huomioithan, että TESTAAJA EI SAA TESTATA RUISKUA, JOSSA ON KEMIKAALIJÄÄMIÄ TAI JONKA VOIMANOTTOAKSELIA EI OLE SUOJATTU!