Koneen maahantuoja ja jakelija

Maahantuoja

Koneen maahantuojalla tarkoitetaan tahoa, joka tuo koneen Euroopan talousalueen ulkopuolelta EU:n markkinoille esimerkiksi myyntiä varten.

Koneen maahantuojan velvollisuuksiin kuuluu:

  • varmistaa, että valmistaja on suorittanut koneelle asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn
  • varmistaa, että valmistaja on laatinut koneesta teknisen tiedoston
  • varmistaa, että koneeseen on kiinnitetty CE-merkintä
  • varmistaa, että koneen mukana toimitetaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä asianmukaiset ohjeet, Suomessa myös suomen- ja ruotsinkielisinä
  • tarvittaessa tehdä yhteistyötä kansallisen markkinavalvontaviranomaisen kanssa.

Jakelija

Koneen jakelijalla tarkoitetaan tahoa, joka esimerkiksi myy Euroopan talousalueella valmistettua tai talousalueelle jo aiemmin maahantuotua konetta.

Koneen jakelijan velvollisuuksiin kuuluu:

  • varmistaa, että koneeseen on kiinnitetty CE-merkintä
  • varmistaa, että koneen mukana toimitetaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä asianmukaiset ohjeet, Suomessa suomen- ja ruotsinkielisinä
  • tarvittaessa tehdä yhteistyötä kansallisen markkinavalvontaviranomaisen kanssa.

Asiakirjojen kieli

Jos alkuperäisiä ohjeita tai EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole olemassa sen maan virallisella kielellä, jossa konetta on tarkoitus käyttää, valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan tai koneen kyseiselle kielialueelle tuovan henkilön on toimitettava käännös kyseisellä kielellä tai kyseisillä kielillä. Käännöksessä on oltava sana ”käännös”.

Tahon, joka tuo koneen Suomen markkinoille on siten joko saatava ohjeiden ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännökset suomeksi ja ruotsiksi valmistajalta tai tämän valtuutetulta edustajalta, tai muussa tapauksessa käännettävä tai käännätettävä ohjeet itse.

Maahantuojan tai jakelijan oma tavaramerkki

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana, kun

  • maahantuoja tai jakelija tuo tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään
  • maahantuoja tai jakelija muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa vaatimusten täyttymiseen.

Valmistajan velvollisuudet siirtyvät koskemaan maahantuojaa tai jakelijaa myös silloin, kun maahantuoja tai jakelija muuttaa jo markkinoille saatettua konetta tavalla, joka voi vaikuttaa vaatimusten täyttymiseen.

Valmistajaa koskevista velvollisuuksista Koneen valmistaja -sivuilla.