Turvallisuus kilpailuvaltti Lapin matkailussa

Tukes
23.1.2017 10.02
Tiedote

 

Lapin matkailu on pienen notkahduksen jälkeen taas kovassa nosteessa. Suosion taustalla on pitkäjänteinen markkinointi, mutta myös turvallisuudella on iso rooli menestyksessä.

Matkailu on Lapille elintärkeä toimiala. Sen välitön työllisyysvaikutus on noin 5 000 henkilöä ja tuotto vuosittain noin 550 miljoonaa euroa. Yöpymisiä Lapissa rekisteröidään vuositasolla noin 2,3 miljoonaa.

Turvallisuus on yksi matkailun globaaleista megatrendeistä yksilöllisyyden korostamisen, ikääntymisen ja ympäristötietoisuuden ohella. Matkailun turvallisuustyötä on kukin toimija tehnyt jo pitkään tahollaan mutta samalla on kasvanut tarve tehdä yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. Matkailun turvallisuutta onkin kehitetty laaja-alaisena verkostoyhteistyönä koko Lapin alueella jo vuodesta 2009.

- Vastaavia monialaisia ja kattavia turvallisuusverkostoja ei ole löydetty muualta maailmasta. Toimintamallin innovatiivisuutta kuvastaa ehkä se, että samaa mallia toteuttava Arjen turvallisuus Lapissa sai Euroopan parhaan alueellisen toimintamallin palkinnon 2013, kertoo projektipäällikkö Eija Raasakka Lapin ammattikorkeakoulun Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista.

Turvallisuuden merkitystä matkailulle ei Raasakan mukaan voi korostaa liikaa.

– Globaalisti turvallisuuden merkitys matkakohteen valinnassa kasvaa jatkuvasti. Pohjoismailla, Suomella ja Lapilla on imago turvallisena matkakohteena, joka korostuu kun muut matkakohteet koetaan turvattomiksi, Raasakka arvioi.

Turvallisuus tärkeä osa yrityksen arvomaailmaa


Myös paikalliset yritykset ovat tiedostaneet turvallisuuden merkityksen omalle liiketoiminnalleen.

– Turvallisuus on ohjelmapalveluyritykselle yhtä tärkeä kuin laatu tai asiakaspalvelu. Se pitää olla sisäänrakennettu palveluun. Turvallisuus on osa meidän arvojamme ja sitä kautta sen pitää tulla näkyviin meidän kaikessa toiminnassamme, Lapland Safarisin johtaja Rami Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan panostus turvallisuuteen voi olla jopa kilpailuvaltti. Lapland Safarisilla on siitä tuore esimerkkikin. Tiukasta linjasta koitunut hetkellinen tulonmenetys kääntyi voitoksi.

eijarami
Eija Raasakka ja Rami Korhonen matkamessuilla.

– Mannerkiinalaisten ajokortti ei päde Euroopassa ja me kieltäydyimme päästämästä heitä reiteille, joissa pätevä ajokortti vaaditaan. Linjaus alkoi ensin kääntyä meitä vastaan, mutta sitten yksi suuremmista matkanjärjestäjäasiakkaista antoi kiitosta siitä, että otamme nämä asiat tosissamme. Se oli rohkaiseva viesti, Korhonen toteaa.

Miten sitten turvallisuuden tärkeys välitetään yrityksen työtekijätasolle?

– Yrityksen arvomaailma on hyvin keskeisessä osassa. Jos turvallisuus on läsnä ajattelussa, ihmiset osaavat käyttää omiakin aivojaan. Turvallisuustietoisuus lähtee tietysti koulutuksesta. Käydään läpi arvot ja esimerkkejä, miten toimitaan eri tilanteissa, esimerkiksi jos asiakas ei noudata annettuja turvallisuusohjeita. Työntekijöillä on silloin oikeus ja velvollisuus puuttua tilanteeseen, Korhonen luettelee.

Tarjolla konkreettista tukea


Pienten matkailuyritysten turvallisuustyön helpottamiseksi Lapin matkailun turvallisuusverkosto on kehitettänyt verkkopohjaiset, ilmaiset turvallisuustyökalut.

– Työkalujen avulla yritykset voivat todentaa niin lakisäänteiset velvoitteet kuin omat hyvät käytänteet sekä dokumentoida ne kätevästi. Yritys säästää aikaa, vaivaa ja rahaa osoittamalla tehdyn turvallisuustyön sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille, Raasakka selittää turvallisuustyökalujen hyötyjä.

Keväällä 2015 käyttöön otettu sivusto onkin saanut paljon kehuja paikallisilta yrittäjiltä.

Sivusto on heidän mukaansa tuonut uusia ajatuksia ja konkreettisia vinkkejä siitä, miten turvallisuutta ja riskien hallintaa pitäisi oman yrityksen tapauksessa lähteä kehittämään.

 

 

Kuvat: Ski.fi ja Mervi  Oksanen
Teksti: Mervi Oksanen