Näin luot turvalliset puitteet SUP-lautailulle

5.7.2019 8.30
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen SUP-liitto ovat luoneet ohjeistuksen hyvistä käytännöistä SUP-lautayrittäjille. Tärkein ohje on, että palvelun pitää olla oikein käytettynä turvallinen. SUP-kurssi- ja -retkijärjestäjät sekä -välinevuokraamot ovat vastuussa siitä, että SUP-lautailu on turvallista. Turvallinen SUP-lautailu edellyttää, että vallitsevia olosuhteita kunnioitetaan, välineet ovat asianmukaiset ja asiakkaan taitotaso tunnistetaan. Lisäksi muut vesilläliikkujat pitää ottaa huomioon. Yrityksen tulee arvioida, kenelle ja missä olosuhteissa se antaa laudan vuokralle. Samoin yrityksen on hyvä määrittää ne olosuhteet, joissa palvelua ei tarjota.

Huolehdi varusteista ja karkuremmin kiinni pitämisestä

Huolehdi siitä, että varusteet ovat olosuhteisiin sopivia ja turvallisia. SUP-lautailijan on oltava kiinni laudassa karkuremmillä. Tarjoa asiakkaille kelluntaliivejä, pelastusliivejä tai vastaavia kelluntapukineita. Kun vesi on kylmää tai olosuhteet ovat muutoin haastavat, kelluntapukine on oltava puettuna.

Kun arvioit kylmän veden vaaroja, ota huomioon hypotermian vaara: kylmä vesi jäähdyttää huomattavasti nopeammin kuin vastaavan lämpöinen ilma. Märkäpuku tai kuivapuku ja kylmään veteen sopivat jalkineet ovat hyvä suoja, kun melotaan kylmällä säällä.

Seuraa varusteiden kuntoa ja varmista niiden kunnon säilyminen käyttökertojen välillä sekä käytössä omalla toimipaikalla että etävuokrauksessa. Neuvo asiakkaita ilmoittamaan puutteista ja rikkoontumisista.

Ohjeista asiakasta

Perehdytä asiakas palvelun turvalliseen käyttöön. Kerro asiakkaille oikea melontatekniikka ja oleelliset tiedot paikallisesta vesistöstä vaaranpaikkoineen, suositeltavat melontareitit, mahdolliset kielletyt vesialueet ja vedenalaiset esteet.  Opasta asiakas huomioimaan muu vesiliikenne. Voit käyttää ohjeistuksessa apuna esimerkiksi vesialueen karttaa.

Poikkeavissa sää-/aallokko-olosuhteissa voit määrittää alueen, jonka ulkopuolelle ei tule mennä. Myös melontatekniikan ohjeistaminen olosuhteet huomioiden on tärkeää, esim. rohkaise tarvittaessa melomiseen polviltaan tai opasta hyvät käytänteet aallokon suuntaisesti melomiseen. Asiakas kannattaa ohjata aloittamaan melominen vastatuuleen ja palaamaan myötäiseen, jotta paluumatkalle säilyy voimia.

SUP-lautailijan on oltava uimataitoinen pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan. Uimataidon toteamiseen riittää asiakkaan oma ilmoitus.

Yritys vastaa palvelujen turvallisuudesta

Tukes valvoo ja seuraa vesiliikuntapalvelujen turvallisuutta Suomessa. Yritysten velvoitteista, jotka liittyvät palvelujen turvallisuuteen, löytyy tietoa osoitteesta https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut.

Seikkailu- tai liikuntapalveluja tarjoavat yritykset saattavat vaatia asiakkaitaan allekirjoittamaan vastuuvapauslomakkeen ennen palveluun osallistumista. Lomakkeella palveluntarjoaja voi pyrkiä vapautumaan vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisesta vastuusta mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Vastuuvapauslomakkeilla ei kuitenkaan ole juurikaan juridista merkitystä. Palveluntarjoajaa ei voi vapauttaa vastuustaan palvelun turvallisuudesta. Allekirjoitus vastuuvapauslomakkeeseen ei suoraan poista palveluntarjoajan vastuuta.

Yritys voi sen sijaan käyttää lomakkeita tietojen antamiseen asiakkaille sekä ennakkotietojen keräämiseen asiakkailta turvallisuuden varmistamiseksi. Yritys voi pyytää asiakasta allekirjoittamaan lomakkeen ja pyrkiä näin vahvistamaan, että hän on ymmärtänyt ohjeistuksen ja sitoutunut noudattamaan sääntöjä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Suomen SUP-liiton ohjeita hyvistä käytännöistä SUP-
kurssi- ja retkijärjestäjille sekä välinevuoraamoille

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Konsta Kulmala p. 0295 052 097 

[email protected]ukes.fi

Ylitarkastaja Hannu Väärälä p. 0295 052 158

[email protected]