Hyppää sisältöön

Formaldehydin ja sitä vapauttavien aineiden markkinoille saattamista rajoitetaan asteittain vuosien 2026-2027 aikana

Julkaisuajankohta 4.1.2024 9.51
Uutinen

Formaldehydin sekä sitä vapauttavien aineiden markkinoille saattamista koskeva rajoitus on tullut voimaan 6.8.2023 Euroopan komission asetuksella (EU) 2023/1464. Tällä asetuksella REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 rajoituksia koskevaan liitteeseen XVII on lisätty rajoituskohta 77, joka kieltää formaldehydin sekä formaldehydiä vapauttavien aineiden markkinoille saattamisen esineissä, kun rajoituksessa mainitut pitoisuusrajat ylittyvät. Rajoitusta sovelletaan 6.8.2026 alkaen, paitsi maantieajoneuvoihin 6.8.2027 alkaen.

Formaldehydiä tuotetaan suuria määriä monenlaisiin eri käyttötarkoituksiin. Erityisen paljon sitä käytetään puupohjaisten levyjen sekä tuotteiden, kuten huonekalujen, tuotannossa. Lisäksi formaldehydiä hyödynnetään valmistettaessa mm. tapetteja sekä maantieajoneuvojen tekstiili- ja nahkaosia. Tämän vuoksi formaldehydipäästöjä vapautuu sitä sisältävistä esineistä niin rakennusten sisäilmaan kuin myös maantieajoneuvojen sisätiloihin.

Formaldehydin käyttöön liittyy terveysriski. CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 harmonisoidussa luokituksessa aineen on katsottu olevan syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava, välittömän myrkyllinen sekä ihoa syövyttävä ja herkistävä. Formaldehydin sekä sitä vapauttavien aineiden käytöstä kuluttajille aiheutuvan terveysriskin vuoksi Euroopan komissio päätyi rajoittamaan formaldehydin käyttöä.

Useat esineet ja tuoteryhmät jäävät kuitenkin rajoituksen ulkopuolelle. Poikkeusten osalta on katsottu, että formaldehydialtistusta ei tapahdu, se on hyvin vähäinen tai tuoteryhmien formaldehydipitoisuutta on jo rajoitettu.

Rajoitus kieltää formaldehydin sekä sitä vapauttavien aineiden markkinoille saattaminen esineissä 6.8.2026 jälkeen, mikäli esineistä vapautuvan formaldehydin pitoisuus ylittää määrätyissä testiolosuhteissa seuraavat arvot:

 • 0,062 mg/m3 huonekalujen ja puupohjaisten esineiden osalta
 • 0,080 mg/m3 muiden kuin huonekalujen ja puupohjaisten esineiden osalta.

Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta:

 • sellaisiin esineisiin, joiden valmistusmateriaaleissa on luonnostaan formaldehydiä tai sitä vapauttavia aineita
 • ulkokäyttöön tarkoitettuihin esineisiin
 • rakenteissa käytettäviin esineisiin, joista ei vapaudu formaldehydiä sisäilmaan
 • yksinomaan teolliseen tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin esineisiin, jollei niiden käytöstä aiheudu altistusta suurelle yleisölle
 • esineisiin, kuten vaatteisiin ja jalkineisiin, joihin sovelletaan REACH-asetuksen liitteen XVII kohdan 72 formaldehydirajoitusta
 • esineisiin, jotka ovat asetuksen 528/2012 mukaisia biosidivalmisteita
 • asetuksessa 2017/745 tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin
 • asetuksessa 2016/425 tarkoitettuihin henkilösuojaimiin
 • asetuksessa 1935/2004 tarkoitettuihin elintarvikkeiden kanssa suorasti tai välillisesti kosketuksissa oleviin tarvikkeisiin
 • käytettyihin esineisiin.

Rajoitus kieltää myös formaldehydin sekä sitä vapauttavien aineiden markkinoille saattaminen maantieajoneuvoissa 6.8.2027 jälkeen, jos formaldehydipitoisuus ylittää  0,062 mg/m3  ajoneuvojen sisätiloissa.

Rajoitusta ei sovelleta:

 • yksinomaan teolliseen tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin maantieajoneuvoihin paitsi silloin, jos formaldehydipäästöt aiheuttavat kyseisten ajoneuvojen sisätiloissa ennakoitavasti suuren yleisön altistumista; eikä
 • käytettyihin ajoneuvoihin.

Rajoitusehtojen lisäksi rajoitukseen kuuluu niin ikään REACH-asetuksen liitteeseen XVII sisällytetty lisäys 14. Lisäyksessä annetaan ohjeet formaldehydipitoisuuden mittaamiseen rakennusten sisäilmasta sekä maantieajoneuvojen sisätiloista. 

REACH-asetus on jo aikaisemmin rajoittanut formaldehydipitoisuuden 75 mg/kg vaatteissa tai niihin liittyvissä asusteissa, ihon kanssa kosketuksiin joutuvissa tekstiileissä ja jalkineissa.

 

Lisätietoja:
Komission asetus (EU) 2023/1464
Kemikaalineuvonta yrityksille | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Muokattu 5.2.2024: Täsmennetty sanamuotoja

REACH
 
Sivun alkuun