Esimerkki vapaarajan laskenta sekakuormalle

Dieselin (UN1202) vapaaraja on 1000 litraa, jos vain ainoastaan sitä on kuormassa. Vastaavasti bensiinille (UN 1203) vapaaraja on 333 litraa. Sen sijaan, jos kuomassa on kumpaakin, käytetään laskennallista lukuarvoa.

Ohessa laskentaesimerkki yhdistelmäkuormasta, jossa kuormassasi on

  • 200 l dieselöljyä (UN 1202)
  • 300 l bensiiniä (UN 1203)

Kertoimet

  • Dieselin kuljetuskategoria on 3 -> kerroin on 1
  • Bensiinin kuljetuskategoria on 2 -> kerroin on 3

Laskennallinen arvo

  • 200 x 1 + 300 x 3 = 1100

→ Kuorman laskennallinen lukuarvo ylittää lukuarvon ”1000”, joten kuorma ylittää vapaarajan, vaikka kuorman ainemäärä on vain 500 litraa. Vapaarajataulukon ainemäärärajat eivät siis päde useamman aineen kuormassa, vaan niille vapaaraja-ainemäärä on laskennallinen.