Maakaasuputkiston/-laitteistojen asennus, tarkastus ja käyttölupa

Asennus

Asennusliikkeellä pitää olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät.

Maakaasun käyttöputkistoja, -laitteita ja muovisia putkistoja saavat asentaa Tukesin hyväksymät asennusliikkeet. Maakaasun käyttöputkiston saa asentaa myös painelaitesäädösten mukaisesti.

Maakaasuputkiston liitokset

Maakaasun siirtoputkistoa ja teräksistä jakeluputkistoa saa asentaa asennusliike, jolla on maakaasuasetuksen mukaiset, riittävät toimintaedellytykset.

Tarkastus

Kaikille Tukesin rakentamisluvan vaatineille maakaasuputkistoille ja -laitteistoille tehdään käyttöönottotarkastus ja joka kahdeksas vuosi määräaikaistarkastus. Tarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos.

Tarkastusvelvoitteen osalta on huomioitava, että alueellinen rakentamislupa velvoittaa myös tarkastuksen tekemiseen. Hyväksytty tarkastuslaitos tarkastaa kaikki siirtoputkistot ja jakeluputkistot, talohaara poislukien. Myös kaikki käyttöputkistot ja käyttölaitteet alueluvan piirissä tarkastetaan, kun kohteen polttoaineteho on vähintään 1,2 MW.

Jos kohteessa on rekisteröitäviä painelaitteita, pitää niille tehdä ensimmäinen määräaikaistarkastus ennen käyttöönottoa. Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä painelaitteet rekisteröidään Tukesin painelaiterekisteriin. Maakaasuputkiston osaksi laskettavia säiliöitä ei pääsääntöisesti rekisteröidä painelaiterekisteriin.

Käyttölupa

Siirtoputkiston ja maakaasuvaraston, vähintään 5 tonnia, osalta Tukes tekee kohteelle tarkastuksen ennen käyttöönottoa ja antaa käyttöluvan.

Jakelu- ja käyttöputkiston osalta käyttöluvan antaa tarkastuslaitos.

Kohteet, jotka eivät vaadi Tukesin myöntämää rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn kaasuasennusliikkeen todistuksen perusteella.