Sähkötapaturmat ja sähköpalot

Sähkön käyttöön ja kunnossapitoon liittyy aina sähköturvallisuusriskejä. Voit hallita niitä muun muassa seuraavasti:

Sähkölaitteen tai -laitteiston tekniset viat sekä puutteet käytössä (maallikot) tai huollon aikaisissa sähkötyöturvallisuustoimissa (sähköalan ammattilaiset) voivat johtaa sähköisku- tai valokaaritapaturmaan tai tulipaloon, ja sitä kautta merkittäviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin. Sähköenergia on syttymissyynä merkittävässä osassa rakennuspaloja.

 

Lisätietoa

Onnettomuusilmoitukset-sivulla on tietoa siitä, miten voit ilmoittaa Tukesille onnettomuudesta, tapaturmasta tai vaaratilanteesta.