Kuusi uutta SVHC-ainetta kandidaattilistalle

17.1.2019 9.47
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto on laajentanut erityistä huolta aiheuttavien aineiden ns. kandidaattilistaa. Listalla on nyt 197 ainetta.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt kandidaattilistalle seuraavat erityistä huolta aiheuttavat eli SVHC-aineet:

  • 4,4'-Isobutyylietylideenidifenoli
  • bentso[k]fluoranteeni
  • fluoranteeni
  • fenantreeni
  • pyreeni
  • 1,7,7-trimetyyli-3-(fenyylimetyleeni)bisyklo[2.2.1]heptan-2-oni

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa komissiolta.

ECHA lisää aineita kandidaattilistalle kaksi kertaa vuodessa. Perusteet aineiden lisäämisestä listalle sekä esimerkkejä aineiden käytöistä löytyy ECHAn uutisesta.

REACH