Vaarallisten kemikaalien pakkauksissa oltava uudet varoitusmerkinnät

Tukes
14.6.2017 11.02
Tiedote

Vanhan lainsäädännön mukaan merkittyjä kemikaaleja ei enää saa myydä, sillä kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (CLP-asetuksen) siirtymäaika päättyi 1.6.2017.

Myytävissä vaarallisten kemikaalien pakkauksissa tulee olla punalaitaiset varoitusmerkit eikä oranssipohjaisia vanhoja varoitusmerkkejä enää sallita. Vanhoilla merkinnöillä varustettuja kemikaaleja ei saa myöskään maksutta toimittaa eteenpäin. CLP-asetuksen myötä myös muussa varoitusetiketin sisällössä on tapahtunut muutoksia ja esimerkiksi vaara- ja turvalausekkeet ovat muuttuneet.

CLP-asetusta ei sovelleta muun muassa kosmetiikkaan, mutta kosmetiikkatuotteet voivat tulla merkityksi esimerkiksi syttyviksi aerosoliasetuksen mukaan. Vaikka tuotteen merkintävaatimus tulee aerosoliasetuksesta, varoitusmerkkien pitää olla CLP-asetuksen mukaiset.

Markkinoilla voi olla kemikaaleja, muun muassa kosmetiikkaa, jotka on merkitty varoitusmerkinnöin ilman lainsäädännöllistä vaatimusta. Myös tällaisista tuotteista oranssipohjaiset vanhat varoitusmerkit tulee poistaa.

Räjähtävä Syttyvä Hapettava
Räjähtävä Syttyvä Hapettava
Paineen alainen kaasu Syövyttävä Myrkyllinen
Paineen alainen kaasu Syövyttävä Myrkyllinen
Terveysvaara Vakava terveysvaara Ympäristövaara
Terveysvaara
Vaarallinen
otsonikerrokselle
Vakava terveysvaara Ympäristövaara

Linkkejä:
Merkinnät - Uudet  varoitusmerkit
Aerosolien merkintävaatimukset

Lisätietoja:
Sari Tuhkunen, ylitarkastaja, puh. 029 5052 050, [email protected]

Kysy kemikaalineuvonnasta (nettilomake)