Vad du bör veta om biocidbehandlade varor

Tukes
19.1.2016 8.15
Tiedote

 

Vad är biocider och biocidprodukter?

"Biocid" är den vanliga benämningen på ett kemiskt ämne som är avsett att bekämpa skadedjur, bakterier och svampangrepp. De här kemiska ämnena används i biocidprodukter (som aktiva ämnen) för att få produkter att fungera effektivt mot skadedjur som de är avsedda att bekämpa. Exempel på biocidprodukter är myggmedel, trädskyddsmedel, bekämpningsmedel för råttor och möss, desinfektionsmedel mot bakterier osv.

Eftersom biocider är avsedda att döda och oskadliggöra skadedjur kan de också vara giftiga för andra levande organismer, djur och växter. Därför är det viktigt att biocidprodukterna används på rätt sätt enligt bruksanvisningen.

Vad är biocidbehandlade varor?

Vanliga produkter som du använder i vardagen kan vara behandlade med biocider. Orsakerna till detta kan vara att ge varorna bättre förmåga att tåla långväga transporter. Det kan handla om möbler och kläder som ofta är behandlade med biocider för att förhindra möjliga skador som orsakas av insekter, mögel och svamp. De här varorna innehåller ofta ingen information om biocidbehandlingen.

En annan grupp behandlade varor är de till vilka biocider har tillsatts för att visa att produkten har fler egenskaper. Varan marknadsförs därmed inte bara som vanliga underkläder, utan som underkläder som minskar kroppsodören tack vare behandlingen, som påstås förhindra bakterietillväxten. Detsamma gäller för disktrasor och -svampar som används vid städning, skor, träningskläder och andra typer av varor som tillverkarna vill marknadsföra som exempelvis luktfria genom att tillväxten av mikroorganismer förhindras. Produkter som behandlas på det här sättet kan vanligen identifieras genom sitt påstående om att vara "antibakteriella", "odörfria" , "luktfria", eller "bakteriostatiska" osv. De här påstående används ofta för skor, strumpor respektive städtrasor, men de kan även användas för många andra produkter.

Exempel på produkter som kan vara behandlade med biocider:

  • Städtrasor

  • Skärbrädor

  • Duschdraperier

  • Madrasser och kuddar

  • Skor

  • Dammsugarpåsar

  • Sportkläder

  • Underplagg

  • Kyl- och frysskåp


 

Vad är problemet med biocidbehandlade varor?

Ett av de största problemen vid användningen av biocidbehandlade varor i hushållet och för fritidsaktiviteter är att de medför en ökad och onödig kemisk börda för både samhället och miljön. Vid tvätt tvättas kemikalier (biocider) ur behandlade sport- och fritidskläder och till slut ut i miljön. Man bör tänka på att biocider är farliga för levande organismer i allmänhet.

Många av de behandlade varor som du använder kan innehålla antibakteriella ämnen som misstänks bidra till utveckling av besvärliga resistenta bakterier som antibiotika inte biter på. En del av de biocidämnen som används för att behandla varor kan orsaka allergier eller leda till andra hälsoproblem.

Behandlade varornas effektivitet kan vara tvivelaktig eller inte alltid ordentligt bevisad. Leverantören eller tillverkaren måste emellertid känna till behandlingen och effektiviteten.

Tänk efter innan du köper biocidbehandlade varor

Som konsument bör du vara medveten om att behandlade varor innehåller biocider som är utformade för att bekämpa levande organismer. De är kemikalier som även kan vara skadliga för människor och miljön. Det är därför en bra idé att alltid fundera på om man kan lösa ett problem på ett annat sätt än genom att använda biocidbehandlade varor.

Du har rätt till information

När du ska köpa eller har köpt en behandlad vara, och är osäker på om den innehåller biocider eller ej, kan du kontakta leverantören eller tillverkaren.

Om du har en produkt i din hand som påstås ha en biocid effekt ska den vara märkta och namnet på ämnet som ger den påstådda effekten ska stå i märkningen tillsammans med en bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner. Här måste du se upp med påståenden som "antibakteriell", "anti-mögel", "mögelmedel", "mögelresistent", "bakteriostatisk", "luktfri", "anti-odör" eller liknande. Om du undrar över något kan du kontakta tillverkaren, som är skyldig att ge dig mer information om produkten inom 45 dagar.