Ylikonemestarin koulutus käynnistyy

Tukes
6.2.2017 13.00
Tiedote

Energia- ja metsäteollisuusKaukolämmön tuottajatKattilalaitosten käytön valvojatPainelaitteiden tarkastuslaitokset Ylikonemestarin koulutus käynnistyy jälleen pitkän tauon jälkeen nimellä voimalaitosalan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon suorittaneella on konemestarinkirjaan ja ylikonemestarinkirjaan vaadittava koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi asetuksen 891/1999 mukaista työkokemusta.  

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto korjaa vuodesta 2004 jatkuneen tilanteen, jossa ylikonemestarikoulutusta ei ole ollut mahdollista suorittaa. Konemestarinkirjan tai ylikonemestarinkirjan saaminen ei ole myöskään ollut mahdollista vuodesta 2004 lähtien.

Erikoisammattitutkinnon (ylikonemestarikoulutuksen) suorittaneet henkilöt voivat toimia voimalaitosten työnjohdollisissa ja asiantuntijatehtävissä sekä vaativissa voimalaitoksen käyttötehtävissä. Tutkintotodistus toimii samalla ylikonemestarin koulutustodistuksena, jolla he voivat hakea konemestarin- ja ylikonemestarinkirjaa asetuksen 891/1999 mukaisesti.  Pätevyyskirjan saamiseksi hakijalla on oltava koulutustodistuksen lisäksi asetuksessa edellytetty työkokemus.

Erikoisammattitutkinnon suorittajalla tulee olla voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto, alikonemestarikoulutus tai alikonemestarinkirja. Henkilöt, jotka eivät olleet hakeneet konemestarinkirjaa vuoden 2004 loppuun mennessä, joutuvat päivittämään ylikonemestarin koulutuksensa.

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.  Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisten osien ja kolmen valinnaisen osan suorittamista.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT:

  • Kunnossapitotyöt voimalaitosalalla
  • Energiajärjestelmien käyttö ja ohjaus
  • Toiminta voimalaitosympäristössä ja ympäristönsuojelu
  • Esimiehenä toimiminen voimalaitosalalla,

VALINNAISET TUTKINNON OSAT:

  • Moottorivoimalaitosten käyttö
  • Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
  • Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö
  • Typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinnon koulutusta järjestävät:

 Linkkejä:  

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585

[email protected]

Liite: 
Tiedote 6.2.2017 Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia päivitetty