Hyppää sisältöön

Glyfosat får inte sprutas på spannmål för att skörden ska mogna

Utgivningsdatum 27.8.2020 12.58 | Publicerad på svenska 27.8.2020 kl. 13.09
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det i Finland är förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat till att forcera mogningen av spannmål, det vill säga för att skörden ska mogna snabbare. Preparat som innehåller glyfosat får inte heller användas till att bekämpa kvickrot i spannmålsodlingar. Bekämpning av kvickrot med vissa preparat som innehåller glyfosat är tillåten i mogna korn- och havrebestånd, om fukthalten i spannmålskornen är under 30 procent och skörden används till djurfoder.

Iår har det förekommit mycket eftergröda på spannmålsåkrarna, vilket har lett till att den mogna spannmålen är blandad med grön, färsk vegetation. Tukes påminner om att mogna korn- och havrebestånd som ska användas till djurfoder kan behandlas med glyfosat före skörd, om fukthalten i spannmålskornen är under 30 procent vid besprutningen. Vid besprutning är det viktigt att beakta att det är tillåtet att skörda spannmålen först tio dygn efter behandlingen. Gränsvärdet på 30 procent som nämns på försäljningsemballaget ska alltid iakttas.

En fukthalt på över 30 procent i spannmålskornen innebär i allmänhet att spannmålen ännu inte är mogen. Om omogen spannmål besprutas med glyfosat slutar grödan att växa. Glyfosat som sprutas på omogen spannmål sprider sig också till axet, vilket sannolikt leder till högre halter av glyfosat än tillåtet i skörden. Därför ska spannmålsbestånd av varierande mognad inte besprutas. Även fukthalten i eftergrödans spannmålskorn ska vara under 30 procent innan besprutning är tillåten. Provet som tas för att mäta fukthalten i spannmålskornen bör vara representativt för hela arealen som ska tröskas.

I undersökningar som gjorts av Naturresursinstitutet har konstaterats att ju högre fukthalten i spannmålskornen är när de behandlas med glyfosat, desto mer rester finns i skörden.  Tillsynsmyndigheterna kan ta restprover på spannmål om det finns en stark misstanke om missbruk av glyfosat. Även spannmålsköparna utför restanalyser på den spannmål de vill köpa.

Glyfosat är en aktiv substans som används i preparat avsedda för bekämpning av ogräs. Glyfosatpreparat har godkänts för användning vid ogräsbekämpning i trädgårdar, på åkrar, i skogar och i oodlade områden.  På preparatens försäljningsemballage finns detaljerade anvisningar för i vilket syfte preparatet i fråga får användas. Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.       

Mer information:

Tukes
sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036,
ledande sakkunnig Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049
e-postadresser har formatet: [email protected]

Luke
forskare Pentti Ruuttunen, tfn 029 5326 492,
forskare Heikki Jalli, tfn 029 5326 167
e-postadresser har formatet: [email protected]

 
Sivun alkuun