Ställ inte levande ljus på bastuugnen och torka inte tvätt i bastun

Mediatiedote 4.2.2020 8.05
Pressmeddelande
Pyykkiä ei saa kuivata kiukaan päällä

Varje år ger elektriska bastuugnar upphov till cirka 120–150 eldsvådor som leder till att räddningsverket larmas till platsen. En betydande del av dessa eldsvådor orsakas av att man ställt saker på bastuugnen som inte ska vara där. För att bastuugnen ska kunna användas tryggt ska den underhållas i enlighet med bruksanvisningen. Stenarna i ugnen ska regelbundet bytas ut mot nya.

I värsta fall används bastun som förråd i stället för bastubad. Då finns risken att ugnen av misstag kopplas på, vilket gör att de saker som placerats på eller nära ugnen fattar eld.

– Människornas egna åtgärder har stor betydelse för hur säker bastuugnen är. Sköt om att det inte finns några extra saker på eller nära ugnen. Bastun är avsedd för bastubad, säger överinspektör Jukka Lepistö på Tukes.

– Ställ inte någonting på bastuugnen som inte ska vara där, till exempel levande ljus. Använd bastudofter utspädda i vatten i enlighet med bruksanvisningarna, eftersom de kan lätt fatta eld som sådana.

Byt stenarna i bastuugnen regelbundet till nya

Risken för eldsvåda i en elektrisk bastuugn ökar om ugnen inte underhålls på ett adekvat sätt eller om ugnen används efter att dess så kallade tekniska livstid gått ut.

När ugnen används, utsätts stenarna i ugnen för stora temperaturvariationer. Om stenarna används för länge börjar de småningom vittra sönder. Små bitar av stenarna och finare material som lossnar från stenarna kan transporteras med vattnet till ugnens nedre del, där de skapar ett tätt lager som förhindrar luftcirkulationen och orsakar korrosion.

– Det är viktigt att regelbundet byta ut stenarna i bastuugnen mot nya. Tänk därför på stenarnas bytesintervaller. Instruktioner om byte av stenar följer med ugnen. Följ dem, så att det inte uppstår fel på ugnen, säger Lepistö.

– Med tiden når hela ugnen slutet av sin användningstid. Då ska den bytas ut. Iaktta ugnens skick och funktion. Användningstiden beror på hur mycket ugnen används och hur väl den underhålls.

Det är aldrig bra att hälla för mycket vatten på ugnen åt gången. Faran är att vatten kommer in i styrenheten och att ugnen går sönder.

– När du låter installera ugnen och underhåller och använder den i enlighet med bruksanvisningarna, blir ugnen mer långlivad och du kan bada bastu tryggt, summerar Lepistö.

Så här använder du en elektrisk bastuugn på ett tryggt sätt

– Torka aldrig några föremål på eller nära bastuugnen.

– Säkerställ att handräckena kring bastuugnen är hela och väl fästa. De ska vara på ett tillräckligt stort avstånd från ugnen. Du hittar information om de fastställda avstånden i ugnens bruksanvisning.

– Häll inte för mycket vatten på ugnen på en gång.

– Iaktta ugnstillverkarens bruksanvisningar och skötselinstruktioner.

– Byt stenarna i ugnen regelbundet.

– Kontrollera regelbundet skicket av ugnens anslutningskablar. Anlita en fackman i elbranschen för reparationer.

Mer information:

Handboken Underhåll av elanläggningen i hemmet

Överinspektör Jukka Lepistö, tfn 029 5052 460, e-post [email protected]

Sähköasennukset ja sähkötyöt Sähkölaitteet