Näin voit käyttää kasvinsuojeluaineita kerääjäkasvin kanssa

Tukes
27.10.2015 9.45
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon yhteydenottoja siitä, saako kerääjäkasvia aluskasvina kasvavalle viljelykasville levittää kasvinsuojeluaineita, jos valmistetta ei ole hyväksytty kerääjäkasville. Tukes on linjannut, että tällaisilla viljelmillä käytettävien kasvinsuojeluaineiden ei tarvitse olla hyväksytty kerääjäkasveille.

Kerääjäkasvit käyttävät yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan jääviä tai maasta vapautuvia ravinteita. Kerääjäkasvi myös suojaa maata lisäämällä kasvipeitteisyyttä viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen.

Seuraavat asiat pitää ottaa huomioon kerääjäkasveihin ja kasvinsuojeluaineisiin liittyen:

  • Kasvinsuojelussa on varmistettava, ettei käytettävä valmiste vioita tai tuhoa kerääjäkasvia, tällöin kerääjäkasvi ei enää toimi ravinteiden kerääjänä.
  • Jos kasvinsuojelutoimenpide kohdistuu kerääjäkasviin, esimerkiksi siitä halutaan torjua rikkakasvit, pitää valmiste olla hyväksytty kyseiselle kasville.
  • Jos kerääjäkasvi korjataan sadoksi ja käytetään elintarvike- tai rehutuotantoon, käytettävän kasvinsuojeluaineen on oltava hyväksytty kerääjäkasville ja huomioon pitää ottaa myös mahdolliset varoajat.

Tietoa kasvinsuojeluaineiden vaikutuksista kerääjäkasveille antaa kyseisen valmisteen myyjä tai luvan haltijan edustaja.

Keväällä 2015 tuli voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta. Asetus sisältää määräyksiä myös kerääjäkasveihin liittyen. Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa on kerrottu tarkemmin kerääjäkasveista: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/82/cover.

Lisätietoa:

ylitarkastaja Satu Rantala, p. 029 5052 013

sähköposti: [email protected]