Sähkölaitteistoja ja hissejä koskeva lainsäädäntö muuttui, Tukes-ohjeet päivitetty

Tukes
27.1.2017 12.12
Tiedote

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uudistettu sähköturvallisuuslaki ja siitä erillisenä annettu hissiturvallisuuslaki. Nyt myös Tukes-ohjeet on päivitetty uusien lakien mukaisiksi. Asiasisällön muutokset ovat kuitenkin vähäisiä.

Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset korvaa ohjeen S4-2011. Uudessa laissa on yksinkertaistettu sähkölaitteistojen tarkastusvaatimuksiin liittyvää sähkölaitteistoluokitusta. Tukes-ohjeesta on siksi voitu poistaa tarpeettomaksi käyneitä luokitusohjeita. Muut ohjeen muutokset ovat vähäisiä.

Tukes-ohje 17/2017 Valtuutetut tarkastajat korvaa ohjeen S3-2005. Siinä annetaan ohjeet tarkastajilta edellytetystä laatuohjeistuksesta, sen ylläpidosta sekä hyväksymisen hakemisesta. Ohjeen asiasisällön muutokset ovat vähäisiä.

Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset korvaa ohjeen S6-2011. Ohjeessa on huomioitu hissiturvallisuuslain voimaantulon aiheuttamia muutoksia. Uuden hissin asentaminen ei ole enää viranomaiselle ilmoittamista edellyttävää työtä. Hissin ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden kuluessa hissin käyttöönotosta entisen neljän vuoden sijaan.

Tukes-ohje 19/2017 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit (S10-2017) korvaa ohjeen 12/2015 (S10-2015). Muista ohjeista poiketen tämän ohjeen nimessä on säilytetty myös vanhantyyppinen numerointi viittaustekniikan helpottamiseksi. Ohjeessa vahvistettuihin standardiluetteloihin on lisätty ex-asennusstandardin SFS-EN 60079-14 uusin painos.