Hyppää sisältöön

Tukes valvoo rajoitettuja aineita autonrenkaissa ja vanteissa

Julkaisuajankohta 10.8.2023 9.31
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteuttaa vuoden 2023 aikana markkinavalvontahankkeen, jonka tarkoituksena on testauttaa autonrenkaista PAH-yhdisteiden pitoisuuksia (ts. aromaattisuutta) sekä autonrenkaiden ja alumiinisten auton vanteiden eräiden lainsäädännöillä rajoitettujen raskasmetallien pitoisuuksia.

Autonrenkaat herättävät monenlaista keskustelua Suomessa sekä kansainvälisesti muun muassa niiden pitkän elinkaaren ja valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista vapautuvien yhdisteiden terveys- ja ympäristöhaittojen vuoksi. Renkaat voivat jatkaa elämäänsä kierrätyksen jälkeen sekä muuttamattomina että käsiteltyinä esimerkiksi kumirouheiksi tai lenkkikenttien alustoihin. Terveys- ja ympäristöhaittoja lisäksi aiheuttavat pienhiukkaset, joita vapautuu ympäristöön renkaiden kuluessa.

- Testautamme markkinavalvontaprojektissamme autonrenkaita sekä alumiinisia auton vanteita. Mukana on sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolella valmistettuja tuotteita. Autonrenkaista mukana on kesä-, nasta- sekä kitkarenkaita. Markkinavalvontahanke toteutetaan meneillään olevan vuoden aikana, ja tuloksia on odotettavissa loppusyksyn 2023 aikana, kertoo ylitarkastaja Markus Koponen.

Autonrenkaista testataan PAH-yhdisteiden pitoisuutta sekä lyijyn, kadmiumin, kromi(VI):n ja elohopean pitoisuuksia. Testattaville alumiinivanteille tehdään lyijyn, kadmiumin, kromi(VI):n pitoisuusmittaukset.

Vaarallisia aineita rajoitetaan ajoneuvon osissa ja materiaaleissa

Autonrenkaiden valmistuksessa käytetään pehmitinöljyjä, joiden tehtävänä on saattaa muotoiltava kumiseos käsiteltävään olomuotoon. Pehmittimet voivat lopulta vaikuttaa myös lopputuotteen ominaisuuksiin. Kuitenkin joidenkin pehmitinöljyjen jalostuksessa voi muodostua polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä.

Osa PAH-yhdisteistä on syöpävaarallisia, perimää vaurioittavia ja lisääntymismyrkyllisiä aineita, niin sanottuja CMR-aineita. Tunnetuin PAH-yhdisteistä on bentso[a]pyreeni, ja se luokituksensa mukaan saattaa aiheuttaa syöpää ja perimävaurioita sekä saattaa heikentää hedelmällisyyttä ja vaurioittaa sikiötä.

Autonrenkaiden vaarallisten aineiden pitoisuuksia rajoitetaan muun muassa Euroopassa REACH-asetuksella sekä kansallisesti valtioneuvoston asetuksella romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015), jäljempänä romuajoneuvoasetus. REACH-asetuksessa rajoitetaan muun muassa autonrenkaiden valmistuksessa käytettävien pehmittimien PAH-yhdisteiden pitoisuutta. Romuajoneuvoasetuksessa rajoitetaan lyijyn, kadmiumin, kromi(VI):n ja elohopean pitoisuuksia ajoneuvoissa sekä niiden materiaaleissa ja osissa, esimerkiksi autonrenkaissa.

Ajoneuvojen sekä niiden osien ja materiaalien valmistajat, maahantuojat ja myyjät ovat vastuussa siitä, että tuotteet täyttävät niihin liittyvien lainsäädäntöjen vaatimukset. Tukes ei tarkasta myytäviä tuotteita ennakkoon, vaan toteuttaa valvontaa riskiperusteisesti. 

Julkaisemme jatkouutisen aiheesta testitulosten selvitessä.

 

Lisätietoja: 
Markus Koponen, ylitarkastaja, p. 029 5052 150
Sähköpostiosoite [email protected]

PAH-yhdisteet ajoneuvojen renkaissa ja kuluttajatuotteissa
Vaaralliset aineet ajoneuvoissa (ELV)
 

 
Sivun alkuun