PAH-yhdisteet ajoneuvojen renkaissa ja kuluttajatuotteissa

REACH-asetuksessa rajoitetaan polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) pitoisuutta renkaissa ja tiettyjen kuluttajatuotteiden kumi- ja muoviosissa.

Rajoitetut PAH-yhdisteet
PAH-yhdiste CAS-numero
Bentso[a]pyreeni (BaP) 50-32-8
Bentso[e]pyreeni (BeP) 192-97-2
Bentso[a]antraseeni (BaA) 56-55-3
Kryseeni (CHR) 218-01-9
Bentso[b]fluoranteeni (BbFA) 205-99-2
Bentso[j]fluoranteeni (BjFA) 205-82-3
Bentso[k]fluoranteeni (BkFA) 207-08-9
Dibentso[a,h]antraseeni (DBAhA) 53-70-3

 

PAH-yhdisteet renkaissa

PAH-yhdisteitä sisältäviä renkaita ei ole saanut valmistaa eikä saattaa markkinoille ts. maahantuoda, myydä tai luovuttaa vastikkeetta 1.1.2010 jälkeen. Vaatimus täyttyy, kun renkaiden tai renkaiden osien valmistuksessa pehmittiminä käytettävät öljyt sisältävät vähemmän kuin 1 mg/kg (0,0001 painoprosenttia) bentso(a)pyreeniä tai kaikkia rajoituksessa lueteltuja PAH-yhdisteitä yhteensä alle 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia). Pinnoitettuja renkaita saa saattaa markkinoille, jos pinnoitteet täyttävät rajoituksen ehdot. Kielletyt PAH-yhdisteet on määritettävä rajoituksessa määritellyillä standardimenetelmillä. Rajoitusta sovelletaan renkaisiin

 • autoissa ja niiden perävaunuissa
 • kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvoissa kuten mopoissa ja moottoripyörissä
 • maatalous- ja metsätraktoreissa ja niiden perävaunuissa ja vedettävissä vaihdettavissa olevissa koneissa.

Vastuu PAH-yhdisteiden rajoituksen noudattamisesta kuuluu renkaiden markkinoille saattajille, valmistajille ja EU-maahantuojille maahantuotavasta määrästä riippumatta sekä kaikille renkaiden toimitusketjun osana oleville mukaan lukien vähittäismyyntiä harjoittavat liikkeet ja verkkokaupat.

PAH-yhdisteet kuluttajatuotteissa

Kuluttajille tarkoitettuja esineitä ei saa saattaa markkinoille (maahantuoda, myydä tai toimittaa vastikkeetta), jos niiden sellainen kumi- tai muoviosa, joka joutuu pitkän aikaa tai toistuvasti lyhyen aikaa suoraan kosketukseen ihon tai suuontelon kanssa, sisältää rajoituksessa mainittua PAH-yhdistettä yli 1 mg/kg (0,0001 prosenttia kyseisen osan painosta). Lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden kumi- ja muoviosissa raja-arvo on 0,5 mg/kg (0,00005 prosenttia kyseisen osan painosta).

Rajoituksen soveltamisalaan kuuluvia kumi- ja muoviosia saattaa olla esim. seuraavissa tuotteissa:

 • urheiluvarusteet
 • kotitalousvälineet
 • työntökärryt
 • kävelytelineet
 • työkalut
 • vaatteet
 • jalkineet
 • käsineet
 • urheiluasut
 • kellon rannekkeet
 • rannenauhat
 • naamarit
 • pääpannat.

Rajoitus ei koske ennen 27.12.2015 markkinoilla olleita esineitä.

 

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006
LIITE XVII: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

katso myös