Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Beslut 27.7.2020 i produktövervakningsärende YNS-20200226-01

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Biltema Suomi Oy  (1560844-9) i produktövervakningsärende om elprodukt beslutet YNS-20200226-01 som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor till 17.10.2020 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av överinspektör Seppo Niemi, [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 2.9.2020. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.

Päätös 27.7.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200323-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Trio Lighting Scandinavia Oy:lle (2439633-7) sähkötuotetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20200323-01, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 17.10.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Seppo Niemi, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 2.9.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 10.7.2020 tuotevalvonta-asiassa JUO-20200428-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Pia Pharma Oy:lle (2552356-1) Lapponica Pet Care Tick Repellent Oil nimistä biosidivalmistetta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [JUO-20200428-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 18.9.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Jussi Ollikka, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 4.8.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 10.6.2020 tuotevalvonta-asiassa LLA-20191126-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut MSK Vinyyli- ja kattorakenne Oy Ltd:lle (2873277-2) naulalevyliitoksin koottuja tehdasvalmisteisia elementtejä (NR-ristikoita) koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [LLA-20191126-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 17.8.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Lakua, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 3.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.