Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa
Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Päätös 3.11.2020 tuotevalvonta-asiassa KIH-20191220-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Powerkone Oy:lle Jema JA2800S autonostinta koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen KIH-20191220-01, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 17.1.2021 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Kimmo Hakala, [email protected]

Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 2.12.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Beslut 1.10.2020 i produktövervakningsärende YNS-20200610-01

Som offentlig delgivning meddelas enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) 62 § att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har delgett Sessak Oy Ab (2114364-1) i produktövervakningsärende om elprodukt beslutet YNS-20200610-01 som inte har kunnat delges den berörda parten på annat bevisbart sätt.

Beslutet finns tillgängligt i sin helhet med bilagor till 15.12.2020 under tjänstetid på Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, 3:e vån., ingång via infotjänsten). Mer information av överinspektör Seppo Niemi, [email protected]

Detta meddelande om delgivning har publicerats på Tukes webbplats 30.10.2020. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats.

Päätös 23.6.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200326-07

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Inkerman Oy / Ledmaa.fi Verkkoliitäntäkoje, LED valoille, V-TAC, tyyppi: VT-23018. EAN: 3800230622006 koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20200326-07, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
                             
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 16.11 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 30.9.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. 

Päätös 23.6.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200326-08

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Inkerman Oy / Ledmaa.fi Muuntaja led-valoille, V-TAC, tyyppi: VT-22045. EAN: 3800230621917 koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20200326-08, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
                             
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 16.11 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 30.9.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 23.6.2020 tuotevalvonta-asiassa YNS-20200326-09

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Inkerman Oy / Ledmaa.fi Verkkoliitäntäkoje, LED valoille, OPTONICA LED, tyyppi: AC6119. EAN: 3800156661196 koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen YNS-20200326-09, jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
                             
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen asianosaisen nähtävillä 16.11 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sami Karisola, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 30.9.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.

Päätös 10.6.2020 tuotevalvonta-asiassa LLA-20191126-01

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut MSK Vinyyli- ja kattorakenne Oy Ltd:lle (2873277-2) naulalevyliitoksin koottuja tehdasvalmisteisia elementtejä (NR-ristikoita) koskevassa tuotevalvonta-asiassa päätöksen [LLA-20191126-01], jota ei ole pystytty muutoin antamaan todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle.
 
Päätös on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä 17.8.2020 saakka virka-aikaan Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki, 3.krs., käynti infopisteen kautta). Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Lakua, [email protected]
 
Tämä tiedoksiantoilmoitus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 3.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla.