Biosidit

Biosidirekisteri, biosidisten torjunta-aineiden rekisteri sekä hyväksyttyjen antifouling-valmisteiden ja suojauskemikaalien luettelot siirtyvät osaksi KemiDigiä. Tämän vuoksi nykyiset rekisterit jäädytetään 15.10.2020 eli niiden tietoja ei toistaiseksi päivitetä. Tietoja uusista valmisteluvista tai lupiin tehdyistä muutoksista ei löydy vanhoista rekistereistä jäädytyksen aikana. Uusi KemiDigissä oleva rekisteri tulee käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuholaistorjunnan rekistereitä päivitetään normaalisti.

 

Biosidirekisteri

Biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet.

Linkki rekisteriin

 

Koko EU:n alueella unionin luvalla hyväksytyt valmisteet on lueteltu EU:n biosidirekisterissä.

 

Biosidiset torjunta-aineet -rekisteri 

Kemikaalilain 599/2013 mukaisesti biosidiasetuksen siirtymäaikana Suomessa hyväksytyt biosidiset torjunta-ainevalmisteet (hyönteismyrkyt ja -karkotteet). 

Linkki rekisteriin  

 

Sallittujen suojauskemikaalien luettelo 

Luettelo Suomessa sallituista suojauskemikaaleista, eli kemikaalilain 599/2013 mukaisesti biosidiasetuksen siirtymäaikana hyväksytyistä puunsuoja-aineista ja paperiteollisuuden limantorjuntakemikaaleista.

Linkki rekisteriin 

 

Sallittujen antifoulingvalmisteiden luettelo

Luettelo Suomessa sallituista antifouling -valmisteista, eli veneenpohjamaaleista.

Linkki rekisteriin

 

Tuholaistorjujan tutkintorekisteri 

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjujan pätevyyden todentaneista henkilöistä.

Linkki rekisteriin

 

Tuholaistorjunnan erityistutkinto

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjujan erikoispätevyyden todentaneista henkilöistä. 

Tutkinnon suorittaneita ei toistaiseksi ole.

 

Tuholaistorjunnan yritysrekisteri

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjuntayrityksistä ja niiden tuholaistorjunnan vastuuhenkiöistä.

Linkki rekisteriin