Tapahtumat

Koneiden maahantuoja ja jakelija, hanki ja myy turvallisia ja vaatimustenmukaisia koneita. Tukesin järjestämässä webinaarissa käsitellään koneen dokumenttien ja teknisen turvallisuuden katselmointia.

Järjestäjä: Tukes

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava 1.1.2021 alkaen tietoja terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietojärjestelmän kautta. Myrkytystietokeskus käyttää tietoja lääkinnällisten neuvojen antamiseksi hätätapauksissa. Aiemmin ilmoitus on ollut osa kemikaalituoterekisteriin tehtävää tietojen toimittamista.

Järjestäjä: Tukes