Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset

Painelaitteet

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • painelaitteiden käytön tarkastukset
 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjat

Inspecta Sertifiointi Oy (y-tunnus 1065745-2)

 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjat

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • painelaitteiden käytön tarkastukset

Insteam Oy (y-tunnus 1926197-2)

 • painelaitteiden käytön tarkastukset
 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjat

Suomen Höyrypursiseura r.y (y-tunnus 0116932-6)

 • perinnehöyrylaivojen painelaitetarkastukset

Teollisuuden Voima Oyj (y-tunnus 0196656-0)

 • Pohjola Voima Oyj:n omatarkastuslaitos painelaitteiden käyttöön tarkastuksiin

Testlink Oy (y-tunnus 1493633-6)

 • painelaitteiden käytön tarkastukset

Sähkölaitteistot

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • sähkölaitteistojen tarkastukset

FINN-Tarkastus Oy (y-tunnus 2575505-5), Hämeenlinna

 • sähkölaitteistojen tarkastukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • Sähkölaitteistojen tarkastukset

Hissit

Hissbesiktningar i Sverige AB sivuliike Suomessa (y-tunnus 2386528-5)

 • hissit ja kevythissit

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • hissien määräaikaistarkastukset

Liftinstituut Nordic Oy (y-tunnus 3009533-8)

 • hissit ja kevythissit

Nosto- ja siirtolaitteet sekä nosto-ovet

Hissbesiktningar i Sverige AB sivuliike Suomessa (y-tunnus 2386528-5)

 • liukuportaat ja -käytävät, nosto-ovet

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • nosto- ja siirtolaitteiden määräaikaistarkastukset     

Liftinstituut Nordic Oy (y-tunnus 3009533-8)

 • liukuportaat ja -käytävät, nosto-ovet

Nosturiexpertit Oy (y-tunnus 0853198-1)

 • nosto-ovien määräaikaistarkastukset

Automaattiset sammutuslaitteistot

Alarm Control Alco Oy Ab (Y-tunnus 1581739-8)

 • automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastukset

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastukset

Palonilmaisulaitteistot

Alarm Control Alco Oy Ab (Y-tunnus 1581739-8)

 • palonilmaisulaitteistojen tarkastukset

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • palonilmaisulaitteistojen tarkastukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • palonilmaisulaitteistojen tarkastukset

Mittauslaitteet

Aptepa Oy (y-tunnus 0892042-6)

 • ei-automaattisten vaakojen määräaikaisvarmennukset
 • automaattisten erotteluvaakojen määräaikaisvarmennukset

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • nestemittarien varmennukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • mittauslaitteiden käytönaikaiset varmennukset
 • tyyppitarkastukset sellaisille mittauslaitteille, jotka eivät kuulu mittauslaitedirektiivin tai vaakadirektiivin soveltamisalaan;

PME-Control Oy (y-tunnus 2061463-2)

 • automaattisten vaakojen, punnusten ja muiden mittauslaitteiden ja -järjestelmien määräaikaisvarmennukset- määräaikaisvarmennus,
 • ei-automaattisten vaakojen määräaikaisvarmennukset

Jalometallituotteet

Eurofins Labtium Oy (y-tunnus 2128301-1)

 • jalometallituotteiden tarkastustehtävät

Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -säiliöt

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien tarkastukset

Eurofins Expert Services Oy (y-tunnus 2297513-2)

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden tarkastukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien tarkastukset

Insteam Oy (y-tunnus 1926197-2)

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien tarkastukset

Testlink Oy (y-tunnus 1493633-6)

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen kuljetuksessa paineettomien säiliöiden tarkastukset

Vaarallisten aineiden IBC-kuljetuspakkausten määräaikaistarkastukset

 

Algol Chemicals Oy (y-tunnus 0777485-0)
 

Arwina Oy (y-tunnus 0488571-5)
 

Bang & Bonsomer Group Ab (y-tunnus 0103570-7)
 

Cramo Finland Oy (y-tunnus 2088499-0)
 

Erikoistyö J. Koskinen Oy (y-tunnus 2183319-1)
 

Farmtools Oy (y-tunnus 0367512-6)
 

Finia Oy (y-tunnus 2492081-3)
 

Finncont Oy (y-tunnus 1740702-6)
 

Fortum Waste Solutions Oy (y-tunnus 0350017-4)
 

HTT 5 High Tech Tubing Oy (y-tunnus 2341627-9)
 

Hämeen Rakennuskone Oy (y-tunnus 0147835-6)
 

Jokimäki Service Oy (y-tunnus 2119415-8)
 

Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy (y-tunnus 0927198-2)


K. Kaihu Oy (y-tunnus 0523746-1)
 

Kaakkois-Suomen Säiliöhuolto Oy (y-tunnus 2412603-8)
 

Kaucon Oy (y-tunnus 0781401-5)
 

Kemira Chemicals Oy (y-tunnus 1071600-2)
 

Kuljetus Team Virtanen Oy (y-tunnus 1973199-7)
 

Lassila & Tikanoja Oyj (y-tunnus 1680140-0)


Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy (y-tunnus 0927809-2)
 

Maanrakennus Alamäki Oy (y-tunnus 0951991-7)
 

Maintpartner Oy (y-tunnus 2044511-1)
 

Motoajo Oy (y-tunnus 0281211-7)
 

Nikkasen Konepaja Oy (y-tunnus 0689412-1)
 

Nurmeksen Metalli Oy (y-tunnus 0511196-5)
 

Onni Forsell Oy (y-tunnus 2317307-8)
 

Paketo Oy (y-tunnus 0595621-2)
 

Pohjolan Öljysäiliötarkastus ja -korjaus Oy (y-tunnus 0982372-4)
 

PTI-Palvelut Oy (y-tunnus 2381635-2)
 

Rauma Terminal Services Oy (y-tunnus 2357671-5)
 

Renta Oy (y-tunnus 2691908-2)


Saarijärven Päätytuote Oy (y-tunnus 0720589-3)
 

Skanska Rakennuskone Oy/ Nurmijärven kalustokeskus (y-tunnus 1551669-1)
 

SL-Trans Oy (y-tunnus 1823363-8)
 

Stena Recycling Oy (y-tunnnus 1956402-5)
 

Sun Chemical Oy (y-tunnus 0858333-5)
 

Säiliö Ykköset Oy (y-tunnus 2082583-5)
 

Säiliö- ja Teräsrakenne A. Luoto Oy (y-tunnus 2607339-8)
 

Tuomisen Sepänliike Ky (y-tunnus 0134554-5)
 

YARA Suomi Oy (y-tunnus 0948865-5)
 

YIT Kalusto Oy (y-tunnus 0895915-2)
 

Öljykolmio Oy (y-tunnus 0710291-5)

Maakaasuputkistot ja -varastot sekä maakaasun tankkausasemat

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • maakaasun tarkastustehtävät

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • maakaasun tarkastustehtävät

Insteam Oy (y-tunnus 1926197-2)

 • maakaasun tarkastustehtävät

Nestekaasulaitokset

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • nestekaasulaitosten tarkastukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • nestekaasulaitosten tarkastukset

Insteam Oy (y-tunnus 1926197-2)

 • nestekaasulaitosten tarkastukset.

Öljysäiliöt ja muut palavien nesteiden varastosäiliöt

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • öljysäiliöiden ja palavien nesteiden varastosäiliöiden tarkastukset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • öljysäiliöiden ja palavien nesteiden varastosäiliöiden tarkastukset

Insteam Oy (y-tunnus 1926197-2)

 • öljysäiliöiden ja palavien nesteiden varastosäiliöiden tarkastukset

Eurofins Expert Services Oy (y-tunnus 2297513-2)

 • palavien nesteiden varastosäiliöiden tarkastukset

Kaivosten nostolaitokset

Inspecta Tarkastus Oy (y-tunnus 2047308-3)

 • kaivosten nostolaitosten tarkastukset

Kontit

DEKRA Industrial Oy (y-tunnus 0112837-2)

 • konttien tarkastukset