Virka- ja työsuhde-ehdot

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Tukesin voimassa olevat hallinnonalakohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen: 

VES 322351

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä 
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 3.4.2012
Voimassaolo 1.3.2012–31.3.2014 (jatkuva)

• Liite: Pöytäkirja sopimusten uudistamista ja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta 
Allekirjoituspäivämäärä 6.2.2014
Voimassaolo 1.4.2014–31.1.2017

• Liite: Pöytäkirja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta 
Allekirjoituspäivämäärä 6.3.2015
Voimassaolo 1.8.2015–31.1.2017

• Liite: Pöytäkirja yleiskorotusta koskevasta neuvottelusta 
Allekirjoituspäivämäärä 18.11.2015
Voimassaolo 1.2.2016–31.1.2017

Tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa
Sopijaosapuolet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 8.5.2012
Voimassaolo 1.6.2012 alkaen, jatkuva

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn sopimuksen muuttamisesta 
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 13.5.2013
Voimassaolo 1.4.2013–31.3.2014

Tarkentava virka- ja työehtosopimus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmästä tehdyn sopimuksen muuttamisesta 
Sopijaosapuolet: Tukes, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä 6.7.2018
Voimassaolo 1.6.2018–31.3.2020 (jatkuva)

• Liite: Pöytäkirja vuoden 2018 virastoerää koskevasta neuvottelusta
Allekirjoituspäivämäärä 6.7.2018
Voimassaolo 1.6.2018–31.3.2020

Katso myös

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat

Keskustason virka- ja työehtosopimukset