Verkkomaksamisen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

[email protected]

Tietosuojavastaava

Kertu Kajosmaa, [email protected], puh. 029 5052 000

Käsittelijä

Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
Kasarmikatu 15 B
13100 Hämeenlinna
010 281 8000
[email protected]

Rekisterin nimi

Verkkokauppaostosten käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Aluehallinnon asiointipalvelussa olevien sähköisten lupa- ja ilmoitusasioiden verkkomaksamisen palvelun tarjoaminen käyttäjille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjän perusyhteystiedot; henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä yrityksen y-tunnus ja nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen käyttäessä palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän/yrityksen tiedot eivät näy muille käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Verkkokauppaostosten käyttäjätiedot jäävät Oy Tawasta OS Technologies Ltd:n dedikoidulle palvelimelle. 

Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.