Hissitapaturmat

Tukes kerää ja analysoi tietoa Suomessa tapahtuneista hissitapaturmista ja niiden syistä. Laajempaan onnettomuustutkintaan tapaturma johtaa silloin, kun tutkinta katsotaan onnettomuuden syiden selvittämisen tai vastaavien onnettomuuksien ehkäisyn kannalta tarpeelliseksi. Tapaturmatietoa hyödynnetään valvonnassa, viestinnässä ja turvallisuuden kehittämistyössä.

Tiedon saaminen hissitapaturmasta

 • Hissialan yritysten, tarkastuslaitosten ja hissin haltijoiden on ilmoitettava Tukesille vakavasta hissitapaturmasta. Tapaturmaa pidetään vakavana, jos sen seurauksena on kuolema tai vakava henkilövahinko. Käytännössä kyse on vakavasta tapaturmasta, kun tapaturman seurauksena on lääkärin toimenpiteitä vaativa vamma, kuten murtuma tai iso haava.
 • Tukes saa ilmoituksia myös lievemmistä tapauksista ja vaaratilanteista. Kaikki Suomessa sattuneet hissitapaturmat eivät tule Tukesin tietoon.
 • Ilmoituksen hissitapaturmasta voi tehdä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Tukesin verkkosivuilta
 • Tukes saa tapaturmiin liittyvää tietoa myös muun muassa Tapaturmavakuutuskeskukselta, Pelastuslaitoksilta (Pronto) sekä mediasta. 

Hissitapaturmat

 • Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin viisi vakavaa hissitapaturmaa ja hieman enemmän vaaratilanteita. 
 • Kuolemaan johtavia hissitapaturmia tapahtuu harvoin, viimeksi vuosina 2021, 2018 ja 2003. 
 • Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) saa tietoja hissitapaturmista, jotka ovat tapahtuneet työaikana tai työmatkalla. TVK:n rekisterin mukaan tällaisia hissitapaturmia tapahtuu vuosittain 100-130. Näistä noin 70% on seurauksiltaan lieviä (0-3 päivää sairauslomaa). 

Tyypillisiä hissitapaturmia

 • Hissi pysähtyy kerrostason kohdalle epätarkasti, jolloin hissikorin lattian ja kerrostason lattian välille syntyy kynnys, joka aiheuttaa kaatumisen. Yleensä tapaturma tapahtuu vanhassa hississä.
 • Sormi tai käsi jää sulkeutuvan hissikorin tai kerrostason oven väliin. Tavarahenkilöhisseissä kyseessä voi olla hyvinkin painava metalliovi.
 • Viime vuosina ovat lisääntyneet tapaturmat, joissa pienen lapsen käsi kulkeutuu avautuvan automaattisen liukuoven mukana ovilehden ja karmin väliin ja jää sinne puristuksiin. 
 • Vaarallisimpia tapaturmia on ns. kiilautuminen. Jos hissikorissa ei ole ovea, vaan avoin edustaseinä, kuten tyypillisesti 70-90-lukujen hisseissä, voi suuri hississä kuljetettava esine tarttua kiinni avoimena vilistävään edustaseinään ja kääntyä poikittain. Tällöin matkustaja voi joutua puristuksiin esineen ja takaseinän väliin. 
 • Hissin asennus-, huolto- ja korjaustyössä sattuneet tapaturmat ovat moninaisia ja sellaisia, joita tapahtuu tyypillisesti rakennustyömailla. Esimerkiksi sormi tai jalka jää painavan esineen alle, jotakin irtonaista osuu silmään, työkalu osuu itseen, tai nilkka tai polvi vääntyy.

Tapaturmat liukuportailla

 • Liukuportailla tapahtuneista tapaturmista ilmoitetaan Tukesille melko vähän, vain muutamia tapauksia vuodessa. 
 • Tapaturmavakuutuskeskus saa vuosittain tiedon muutamasta kymmenestä liukuportailla työaikana tai työmatkalla tapahtuneesta tapaturmasta.
 • Kokonaisuudessaan liukuportailla sattuu tapaturmia kuitenkin selvästi enemmän. Esimerkiksi Helsingin metron liukuportailla tapahtuu vuosittain yli 100 tapaturmaa.
 • Useimmiten liukuportaalla tapahtuneessa tapaturmassa on kyse kaatumisesta. Muita liukuportaille omaisia vaaroja ovat vaatteiden tarttuminen poistumiskohdassa askelman ja kampalevyn väliin, kumisen jalkineen takertuminen askelman ja sivukaidelevyn väliin sekä kaiteen yli putoaminen alempaa kerrokseen. 
 • Liukuportailla sattuu tapaturmia tyypillisesti kiirehtiville, ikääntyneille, lapsille sekä päihtyneille. 

Tapaturmat sähkökäyttöisillä nosto-ovilla

 • Nosto-ovilla tapahtuneista tapaturmista ilmoitetaan Tukesille hyvin harvoin.
 • Tapaturmavakuutuskeskus saa vuosittain tiedon 25-40 nosto-ovilla työaikana tapahtuneesta tapaturmasta.
 • Nosto-ovien kanssa sattuneet tapaturmat liittyvät lähinnä oven sulkeutumiseen (ovi osuu päähän), nosto-ovelle tehtävään asennus- tai huoltotyöhön, nosto-ovessa olevaan kulkuoveen (kompastuminen) tai avautuvaan nosto-oveen (ovi tarttuu isoon esineeseen, joka kaatuu päälle).