Aineet esineissä ohje on päivitetty

Tukes
5.7.2017 14.02
Tiedote

 

ECHA on julkaissut päivitetyn Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat toimintaohjeet. Se selkiyttää yritysten tiedottamis- ja ilmoittamisvelvoitteita erityistä huolta aiheuttavista aineista esineissä. Erityistä huolta aiheuttavat aineet on listattu ns. kandidaattilistaan.

Unionin tuomioistuimen tuomio (Asia C-106/14) liittyen esineessä olevan erityistä huolta aiheuttavan aineen pitoisuuden laskemiseen (REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 7.2 ja 33 artiklat) on huomioitu ohjeessa. Ko. ratkaisun mukaan erityistä huolta aiheuttavan aineen pitoisuus lasketaan monesta esineestä kootun tuotteen yksittäisen esineen painosta eikä koko tuotteen painosta.

ECHAn tiedote 28.6.2017
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat toimintaohjeet
Kandidaattilistan aineita koskevat velvollisuudet