Hyppää sisältöön

Aurinkosuojatuotteet UV-säteilyltä suojautumisessa

Tukes
Julkaisuajankohta 14.6.2017 20.27
Tiedote

 

Taas on se aika vuodesta, että on paikallaan muistutella liiallisen auringon UV-säteilyn haitoista ja siitä, kuinka sitä vastaan voi suojautua. Kosmeettisina valmisteina myytäviä aurinkosuojatuotteita voi käyttää tähän tarkoitukseen, mutta on hyvä muistaa, että ne eivät anna täydellistä suojaa.

Vaikka auringonvalo lisää D-vitamiinin muodostumista, on sillä myös haitallisia vaikutuksia ihoon ja silmiin. Liiallinen kerta-altistuminen auringon ultravioletti- eli UV-säteilylle voi johtaa ihon palamiseen. Toistuva ja liiallinen altistuminen lisää ihosyöpäriskiä ja voi johtaa myös ihon ennenaikaiseen vanhenemiseen.

Liialliselta UV-säteilyltä kannattaa ja voi suojautua monin keinoin. Parhaat vaihtoehdot ovat suorassa auringonvalossa oleilun välttäminen, vaatetus ja aurinkolasit. Myös aurinkosuojatuotteita voi käyttää UV-säteilyltä suojautumiseen. Tärkeää on muistaa huolehtia lasten suojauksesta. Markkinoilla on myös erityisesti lapsille suunnattuja suojavoiteita. Aurinkosuojatuotteissa käytettävien UV-suodattimien teho perustuu niiden kykyyn joko imeä UV-säteilyä itseensä tai heijastaa se pois iholta. Valittaessa sopivaa aurinkosuojatuotetta tulee kiinnittää huomio suojakertoimeen. Mitä korkeampi suojakerroin, sitä parempi suoja.

– On hyvä silti muistaa, että aurinkosuojatuotteet eivät anna täydellistä suojaa. Suojakertoimen nostaminenkaan ei lisää suojaa loputtomiin. UV-säteilysuoja ei enää merkittävästi parane, jos tuotteen suojakerroin on yli 50, Tukesin ylitarkastaja Jarkko Loikkanen opastaa.

Aallonpituutensa perusteella UV-säteily jaetaan kolmeen pääluokkaan: UVA-, UVB- ja UVC-säteilyyn. Näistä ainoastaan UVA ja UVB pääsevät maan pinnalle, koska UVC -säteily imeytyy ilmakehän otsonikerrokseen.

– Aurinkosuojatuotetta käytettäessä kannattaa tutustua pakkausmerkintöihin ja noudattaa käyttöohjeita sekä varmistaa, että se suojaa sekä UVA- että UVB-säteilyltä. Tärkeää on levittää suojavoidetta riittävästi ja huolellisesti iholle sekä lisätä sitä riittävän usein, Loikkanen muistuttaa.

Kuinka kauan aurinkosuojatuotteet säilyvät käyttökelpoisina?

Kaikissa kosmeettisissa valmisteissa, myös aurinkosuojatuotteissa, säilyvyysaika on ilmoitettu joko sitä kuvaavalla symbolilla tai ilmaisulla ”parasta käytettynä ennen” tai ”säilyvyys avaamisen jälkeen”. Tämä on aika, jonka tuotteesta vastuussa oleva taho lupaa, että valmiste on turvallinen ja käyttöön sopiva.

uv-suojat-nimilista


 

– Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että valmistetta on käytetty ja säilytetty käyttöohjeiden mukaisesti. Aurinkosuojatuotteissa säilyvyysaika koskee myös siis käytettyjen UV-suodattimien tehoa, Loikkanen kertoo.

Aurinkosuojatuotteita ei ole tarkoitettu säilytettävän suorassa auringonpaisteessa. Jos edellisenä kesänä ostettu ja käytetty aurinkosuojatuote on ollut kesän aikana pitkiä aikoja kuumissa oloissa, kannattaa seuraavana kesänä ostaa uusi, vaikka vanhan tuotteen säilyvyysaika olisi vielä voimassa.

EU:n kosmetiikka-asetus

Aurinkosuojatuotteet (voiteet, geelit, suihkeet, puikot ym.) ovat käyttötarkoituksensa perusteella kosmeettisia valmisteita ja niitä koskee EU:n kosmetiikkalainsäädäntö. Aurinkosuojatuotteissa on sallittu käyttää ainoastaan UV-suodattimia, joiden teho ja turvallisuus on osoitettu.

Sallitut UV-suodattimet ja niitä koskevat rajoitukset on lueteltu EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteessä VI. Muiden aineiden käyttö UV-suodattimena kosmetiikassa on kielletty. Tällä hetkellä kosmeettisissa valmisteissa sallittuja UV-suodattimia on noin 30 kappaletta. Tiedot valmisteen sisältämistä aineista on merkittävä valmisteen pakkaukseen. Ainesosaluetteloa edeltää termi ”Ingredients” ja aineosat ilmoitetaan käyttäen kansainvälistä kosmeettisten ainesosien nimistöä eli ns. INCI-nimeä.

– Tukesin markkinavalvonnan yhteydessä on havaittu, että myynnissä saattaa myös olla sellaisia aurinkosuojatuotteita, joilla väitetään olevan korkea suojakerroin, mutta valmiste ei sisällä yhtään EU:n kosmetiikkalainsäädännössä hyväksyttyä UV-suodatinta. Tällaiset valmisteet ovat vaatimusten vastaisia ja Tukes onkin puuttunut niiden myyntiin valvonnassaan, kertoo Tukesin ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala.  

Tuotteisiin liittyvät väitteet

Euroopan komissio on antanut suosituksen aurinkosuojatuotteiden tehosta ja siihen liittyvistä väitteistä. Suosituksen mukaisesti aurinkosuojatuotteiden olisi annettava suoja sekä UVB- että UVA-säteilyltä. Sen lisäksi, että teho ilmaistaan suojakertoimella, tulisi teho ilmoittaa luokkina: ”Matala suoja”, ”Keskitason suoja”, ”Korkea suoja” ja ”Erittäin korkea suoja”. Nämä olisi ilmoitettava merkinnöissä vähintään yhtä näkyvästi kuin suojakerroin.

Aurinkosuojatuotteiden merkinnöissä olisi oltava myös varoitus siitä, että ne eivät anna 100-prosenttista suojaa. Niin ikään niissä pitäisi olla käyttöohjeet, joilla varmistetaan valmisteen asianmukainen ja riittävä käyttö. Merkinnöissä olisi oltava myös opastusta varotoimista, joihin on ryhdyttävä tuotteiden käytön lisäksi.

Komission suosituksen mukaan tuotteen tehosta ei saisi esittää kuin yksinkertaisia ja mielekkäitä väitteitä.

– Tuotteesta ei saisi esimerkiksi esittää väitteitä, jotka yhdistäisivät niihin ominaisuuksia, joiden mukaan se antaa 100-prosenttisen suojan tai sitä ei tarvitse lisätä missään olosuhteissa, Loikkanen toteaa.

 

Muista tämä aurinkosuojatuotteiden kanssa

  • Tutustu pakkausmerkintöihin ja noudata käyttöohjeita. Tarkista, että tuotteen säilyvyysaika on voimassa.

  • Käytä tarpeeksi korkeaa suojakerrointa ihotyyppisi ja olosuhteet huomioiden.

  • Varmista, että valmiste suojaa sekä UVA- että UVB-säteilyltä.

  • Levitä voidetta riittävästi iholle ja lisää sitä säännöllisin väliajoin.

 
Sivun alkuun