Hyppää sisältöön

Bentiavalikarbivalmisteen myynti, varastointi ja käyttö päättyy

Julkaisuajankohta 19.6.2024 17.02
Uutinen

Bentiavalikarbia ei hyväksytty EU:ssa uudelleen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut tätä tehoainetta sisältävän valmisteen luvat ja asettanut valmisteen myynnille, varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajat.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on yksi bentiavalikarbia sisältävä valmiste: Zorvec Endavia (rek.nro. 3535). Valmiste on hyväksytty Suomessa perunaruton torjuntaan. 

Lisäksi valmisteella on Suomessa lupa vähäisin käyttötarkoituksiin (minor use) sipulinnaattihomeen (Peronospora destructor) torjuntaan kepasipulilla, salottisipulilla ja valkosipulilla.

EU:n komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/2657 mukaisesti bentiavalikarbi jätettiin hyväksymättä uudelleen. Kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen lupa tulee peruuttaa asetuksen aikataulun mukaisesti. 

Tukes on myöntänyt Zorvec Endavia -valmisteelle seuraavat siirtymäajat:

  • Myynti ja jakelu päättyy 13.9.2024.
  • Valmisteiden käyttö, varastointi ja varastojen hävittäminen päättyy 13.12.2024.

Kun varastoinnille ja käytölle asetettu määräaika on mennyt umpeen, Tukes poistaa valmisteen kasvinsuojeluainerekisterin hyväksytyistä valmisteista. Tämän jälkeen jäljelle jääneet valmisteet tulee hävittää vaarallisena jätteenä.

Bentiavalikarbin hyväksymättä jättämisen syy

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on todennut, että bentiavalikarbi voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen. Erityisesti huolenaiheina ovat sen syöpää aiheuttavat sekä hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet. 

Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan bentiavalikarbin jäämien sadossa odotetaan ylittävän niille asetetun raja-arvon. 

Mainittujen johtopäätösten takia tehoaine aiheuttaa sellaisia riskejä ihmisten terveydelle, ettei tehoainetta hyväksytty uudelleen.

Komission asetus (EU) 2023/2657 bentiavalikarbin hyväksymättä jättämisestä
EFSA:n päätelmät bentiavalikarbista
EU:n tehoainetietokanta

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanni Toratti, p. 029 5052 210 
sähköposti: [email protected]
Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista

 

 
Sivun alkuun