Hyppää sisältöön

Biosidien tietovaatimukset on uudistettu

27.4.2021 8.39
Uutinen

Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä, kuten tuhoeläimiltä tai mikrobeilta. Suomessa voi myydä ja käyttää vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka ovat biosidiasetuksen vaatimusten mukaisia. Tehoaineiden hyväksymistä ja valmisteiden lupahakemuksia varten tarvitaan tietoja fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista, analyysimenetelmistä, tehokkuudesta sekä vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Tehoaine- ja valmistehakemuksiin vaadittavat täsmälliset tiedot ja tutkimukset on kerrottu biosidiasetuksen liitteissä II ja III. Näitä tietovaatimusliitteitä on nyt päivitetty.

Biosidiasetuksen liitteiden II ja III tärkeimmät uudistukset koskevat testausstrategioita ja hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien tutkimista. Tietovaatimuksia on ollut tarpeellista muuttaa myös, jotta voidaan ottaa huomioon uudistuneet menetelmät.  Näin saadaan parempaa tietoa esim. toksikologisista ominaisuuksista kuten ärsyttävyydestä, herkistävyydestä, neurotoksisuudesta ja genotoksisuudesta. Uudet testausstrategiat mahdollistavat in vitro -kokeiden laajemman käytön, jolloin voidaan vähentää selkärankaisilla tehtäviä eläinkokeita.

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien tutkimisstrategia sisältää olemassa olevien relevanttien tietojen keräämisen, sekä mahdollisesti pyydettävät lisäkokeet nisäkkäillä, kaloilla ja sammakkoeläimillä. Myös nisäkkäiden lisääntymismyrkyllisyyden testi on yhdenmukaistettu REACH-asetuksen tietovaatimusten kanssa. 

Lisäksi uudistuksella on tehty täsmennyksiä liittyen tehoaineiden tunnistamistietojen, valmisteiden sisältämien muita aineita kuin tehoaineita koskevien tietojen sekä mikro-organismeja koskevien tietojen toimittamiseen.

Biosidiasetuksen tietovaatimusliitteet on julkaistu virallisessa lehdessä 26.3.2021. Uusia tietovaatimuksia on noudatettava 15.4.2022 lähtien, mutta hakijat voivat halutessaan alkaa soveltaa vaatimuksia välittömästi. 

ECHA:n johdolla päivitetään myös tietovaatimuksiin liittyvä tekninen ohje, joka valmistuu 2022 vuoden alussa. 

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille