Hyppää sisältöön

Biosiditehoainetaulukko julkaistu Tukesin verkkosivuilla

Julkaisuajankohta 16.1.2024 11.17
Uutinen

Tukesin biosidivalmisteista kertoville verkkosivuille on lisätty taulukko, johon on koottu tiedot viimeisimmistä hyväksytyistä ja kielteisen päätöksen saaneista tehoaineista.

Taulukkoon on koottu biosidiasetuksen (EU) 528/2012 mukaisesti hyväksytyt biosiditehoaineet, joita sisältäville biosidivalmisteille on haettava valmistelupaa vuosina 2022–2025. Lisäksi taulukossa on listattu tehoaineet, joista ECHAn biosidivalmistekomitea on antanut lausunnon, mutta joita ei ole vielä äänestetty biosidien pysyvän komitean kokouksessa. Niitä ei ole vielä hyväksytty tai kielletty.
Taulukko ei sisällä tietoja tehoaineiden hyväksyntöjen jatkamisista eikä tehoaineiden uusimista koskevista päätöksistä. Nämä tiedot löytyvät ECHAn ylläpitämästä tehoainerekisteristä.

Listauksen tarkoituksen on auttaa yrityksiä seuraamaan, milloin tiettyä tehoainetta sisältävälle biosidivalmisteelle on haettava biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa tai valmistauduttava poistamaan valmiste markkinoilta. Jos valmiste sisältää myös jotain toista biosidista tehoainetta, jonka arviointi ei ole vielä valmistunut, ei hakemusta tarvitse vielä tehdä.

Linkki taulukkoon löytyy kemikaalilistat ja rekisterit -sivulta.

 

Lisätietoa:
ECHAn ylläpitämä tehoainerekisteri
ylitarkastaja Hannu Mattila, hannu.t.mattila(at)tukes.fi, p. 029 5052 178

 
Sivun alkuun