Biscaya OD 240 –kasvinsuojeluainetta käytettävä ennen öljykasvien kukinnan alkamista

Tukes
19.5.2016 9.30
Tiedote

Biscaya OD 240 –kasvinsuojeluainetta suositellaan käytettäväksi viimeistään ennen rypsin ja rapsin kukinnan alkamista. Syynä tähän on valmisteen tehoaineelle, tiaklopridille, asetettu kasvinsuojeluainejäämän enimmäismäärä hunajassa. Käyttöajankohtaa aikaistamalla varmistetaan, ettei hunajaan jää sallittua enempää kasvinsuojeluainejäämiä.

Biscaya OD 240 -valmistetta suositellaan kasvukaudella 2016 käytettäväksi rapsikuoriaisen ja -kärsäkkään torjunnassa rypsi- ja rapsiviljelyksillä aikaisesta nuppuvaiheesta myöhäiseen nuppuvaiheeseen asti, eli kasvuasteesta BBCH 51 kasvuasteeseen BBCH 59.

Valmisteen tehoaineen, tiaklopridin, kasvinsuojeluainejäämän raja-arvoa, eli suurinta sallittua määrää hunajassa, on EU:ssa muutettu 0,2 milligrammasta/kg 0,05 milligrammaan/kg. Raja-arvon muuttamisen takia on mahdollista, että hunajaan jää tiaklopridi-jäämiä enemmän kuin on sallittua. Tämän vuoksi on tärkeää noudattaa suositeltua käyttöajankohtaa.

Tiaklopridin jäämän enimmäismäärän raja-arvoa hunajassa tullaan EU-tasolla tarkastamaan uudelleen vielä tämän vuoden aikana. Sen jälkeen Tukes tarvittaessa tarkastaa valmisteen käytön ehdot.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marja Suonpää, puh. 029 5052 092,
Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049,
sähköpostit: [email protected]