Hyppää sisältöön

Blogi: Mikrobiologisten torjunta-aineiden riskinarvioinnin osaamista kehitetään EU:ssa

Julkaisuajankohta 24.2.2022 12.10
Tiedote

EU:n Pellolta pöytään -strategia painottaa kemiallisten kasvinsuojeluaineiden korvaamista vähäriskisemmillä tehoaineilla. EU:ssa halutaan edistää mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttöönottoa aina kun mahdollista. Mikrobiologisia kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää myös luomussa, joten niiden markkinoille saattaminen helpottaa monia luomutuotannon kasvinsuojeluongelmia.

Ennen kuin kasvinsuojeluaineet ja biosidit tulevat myyntiin, viranomaiset hyväksyvät ne ennakkoon. Ennakkohyväksyminen sisältää perusteellisen riskien arvioinnin ja tarvittavat riskinhallintakeinot.

EU-lainsäädännössä kasvinsuojeluaineiden riskinarviointityö on jaettu jäsenmaiden tehtäväksi. Kemiallisten torjunta-aineiden arviointiosaaminen on kehittynyt jäsenmaissa jo useita vuosikymmeniä, mutta mikrobien riskinarviointia ei voida tehdä samojen periaatteiden pohjalta. Kyseessä on elävät organismit, jotka käyttäytyvät eri tavoin kuin kemikaalit. Mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden tutkimusvaatimukset ja arvioinnin periaatteet on aivan äskettäin päivitetty EU:ssa.

Lisää asiantuntemusta koulutuksella

Monissa jäsenmaissa on jouduttu kieltäytymään uusien mikrobitehoaineiden arviointityön vastaanottamisesta, koska toimivaltaisten viranomaisten asiantuntemus mikrobien arvioinnista ei ole riittävä. Sen vuoksi komissio rahoittaa koulutusta mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnin osaamisen kehittämiseksi. Tämä RAMO-koulutussarja (Risk Assessment of Microbial Organisms) on osa Better Training for Safer Food (BTSF) -ohjelmaa. 

Koulutus on suunnattu jäsenmaiden viranomaisille ja tutkijoille, jotka työskentelevät kasvinsuojeluaineiden ja biosidien hyväksymiseen liittyvissä tehtävissä. Kouluttajina on asiantuntijoita Espanjasta, Italiasta, Hollannista ja Suomesta. 

RAMO-koulutukset kattavat torjunta-aineiden hyväksymisjärjestelmän kokonaisuuden EU:n lainsäädäntökehyksissä, biologisen torjunnan periaatteet, mikrobien vaikutustavat ja tehokkuuden, tunnistusmenetelmät, tutkimusvaatimukset, ympäristö- ja terveysriskien arvioinnin vaiheet eri kohde-eliöille, mikrobien arvioinnin käytännöt ja käytettävissä olevat ohjeet, riskien hallinnan ja alan kansainvälisen yhteistyön. 

Luentoja ja käytännön harjoituksia

Luentojen lisäksi kurssilla on käytännön harjoituksia pienryhmissä, jolloin tutkitaan yhdessä EU:n hyväksymispäätösten taustalla olevia riskinarviointien johtopäätöksiä erityyppisistä mikrobitehoaineista. 

Komissio edellyttää koulutuksen järjestäjiltä perehtyneisyyttä ja on hankkinut ulkopuolisen arvioitsijan arvioimaan kouluttajien pedagogista osaamista. Kurssin osallistujat suorittavat alku- ja loppukokeen ja saavat todistuksen osallistumisestaan kurssille. Virtuaalitilaisuuksissa on moderaattori, joka hoitaa etäyhteyksien ylläpidon, koulutusmateriaalien saatavuuden ja avustaa osallistujia teknisissä ongelmissa. Kurssilaisten palautteet ovat olleet positiivisia. 

Koulutusta kehitetään ja oppimateriaaleja päivitetään saadun palautteen pohjalta sekä alan lainsäädännön muutosten myötä, mm. ottamalla huomioon mikrobien hyväksymiskriteereihin, tutkimusvaatimuksiin ja arvioinnin periaatteisiin liittyvän lainsäädännön uudistumisen. 

Koulutukset jatkuvat

Vuonna 2021 pidettiin neljä viikon pituista RAMO-koulutusta, joihin osallistui yhteensä 165 osallistujaa jäsenmaista, ETA- ja kandidaattimaista, komissiosta ja EFSAsta. Koronapandemian vuoksi koulutus jouduttiin järjestämään etäyhteydellä verkkotilaisuuksina. 

Vuodelle 2022 on sovittu seitsemän tilaisuutta, joista osa suunnitellaan läsnäolotilaisuuksina Espanjassa, Irlannissa ja Latviassa, jos koronatilanne antaa mahdollisuuden matkustamiseen.

Suomesta RAMO-koulutukseen on osallistunut tähän mennessä viisi riskinarvioitsijaa Tukesista ja vuoden 2022 kursseillekin toivottavasti vähintään yksi osallistuja kullekin. Koulutuksiin ilmoittaudutaan Ruokaviraston BTSF-yhteyshenkilön kautta.

 

Sari Autio

Kirjoittaja toimii ylitarkastajana Tukesin kemikaaliyksikössä ja yhtenä RAMO-kurssin kouluttajista.