CMR-aineille rajoitus tekstiileissä ja vaatteissa - kommentointimahdollisuus

Tukes
4.11.2015 11.11
Tiedote

 

Euroopan komissio pyytää kommentteja 291 aineen mahdolliseen rajoittamiseen kuluttajille tarkoitetuissa tekstiileissä ja vaatteissa. Ehdotetut aineet ovat syöpää aiheuttavia, sukusolujen perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia (CMR-aineita). Komissio haluaa näkemyksiä mm. rajoituksen valvottavuudesta, sosioekonomisista vaikutuksista ja näiden aineiden esiintyvyyden todennäköisyydestä tekstiileissä. Säännöllisesti päivitettävä lista CMR-aineista lisättäisiin REACH-asetuksen liitteeseen XVII. Kuka tahansa voi kommentoida ehdotusta 22.1.2016 mennessä. Kommentointiaikaa on pidennetty 22.3.2016 saakka.

Lisätietoa samoin kuin kommentointilomake löytyy komission sivuilta.