Danadim Progress- ja Perfekthion 400 -kasvinsuojeluaineiden käyttöaikaa rajoitetaan mehiläisten suojelemiseksi

Tukes
7.6.2016 14.10
Tiedote

Dimetoaattia tehoaineenaan sisältävät Danadim Progress- ja Perfekthion 400 -valmisteet ovat mehiläisille ja muille pölyttäjille erittäin myrkyllisiä kasvinsuojeluaineita. Tämän takia niiden käyttöajankohta rajoitetaan mehiläisten lentoajan ulkopuolelle.

Danadim Progress- ja Perfekthion 400 -valmisteiden uusi mehiläisvaroitus on: "Valmiste on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille, jonka takia käyttö on sallittu vain klo 2206 välisenä aikana. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn. Käyttö lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä on kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta."

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tarkastamaan käytettävän valmisteen käytön ehdot aina ennen valmisteen käyttöä Tukesin verkkosivuilta, ja toimimaan niiden mukaisesti. Ohjeiden mukainen käyttö on tärkeää mehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelemiseksi.

Käsiteltävien kasvustojen läheisyydessä olevat kukkivat kasvit on myös syytä huomioida kasvinsuojeluaineita levitettäessä, sillä pölyttäjät käyvät ruokailemassa niissä ja voivat altistua kasvinsuojeluaineelle.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 092
Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036
[email protected]