ECHA ehdottaa 11 ainetta luvanvaraiseksi - kommentointimahdollisuus

Tukes
20.11.2015 8.37
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut ehdotuksen 11 erityistä huolta aiheuttavan aineen lisäämisestä luvanvaraisten aineiden listalle REACH-liitteeseen XIV. Ehdotusta on mahdollisuus kommentoida 18.2.2016 saakka. ECHA lähettää lopullisen suosituksensa komissiolle. Komissio päättää Euroopan kemikaaliviraston suosituksen pohjalta, mitkä aineista valitaan lupamenettelyyn.  

Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Julkisen kuulemisen aikana on myös mahdollista toimittaa tietoja mahdollisista sosioekonomisista seuraamuksista mitä aineen luvanvaraisuus aiheuttaisi. Näiden tietojen toimittamista varten on oma erillinen lomake. Nämä tiedot menevät suoraan komissiolle, joka käyttää niitä myöhemmin päätöksenteossa. ECHAn suosituksen viimeistelyssä näitä tietoja ei käytetä.  

Ehdotetut lupa-aineet löytyvät ECHAn sivulta. Samalta sivulta valitsemalla aineen kohdalta "Tiedot" avautuu ko. ainetta koskeva sivu, josta löytyvät linkit kommentointilomakkeisiin.

Lyijy-yhdisteet

Suosituksessa olevat lyijy-yhdisteet sisältyivät jo kuudenteen lupa-ainesuosituksen luonnokseen, joka oli julkisessa kuulemisessa 1.9.2014 – 1.12.2014. Kyseisille lyijy-yhdisteille katsottiin olevan korkea prioriteetti lupamenettelyyn, mutta niitä ei sisällytetty kuudenteen suositukseen, käsittelyn aiheuttaman työmäärän takia. Niitä harkitaan nyt lisättäväksi seitsemänteen suositukseen.

KAIKKI EDELISESSÄ KUULEMISESSA TOIMITETUT TIEDOT OTETAAN HUOMIOON 7. SUOSITUKSEN KÄSITTELYSSÄ ELI SAMOJA KOMMENTTEJA, JOTKA TOIMITETTIIN JO VUONNA 2014 EI OLE SYYTÄ TOIMITTAA UUDESTAAN.

Ennen kommenttien toimittamista kannattaa tutustua kuudenteen suositukseen toimitettuihin kommentteihin, jotka ovat saatavilla ECHA:n sivuilla.

Lisätietoa
ECHA:n tiedote 18/11/2015
Ehdotetut lupa-aineet