ECHA ehdottaa neljän aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi – kommentoi ehdotusta

2.10.2019 12.29
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa neljän aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi. Jos ehdotukset hyväksytään, aineet lisätään REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle perustellun terveys- tai ympäristöhuolen perusteella. Kandidaattilistalla on ennestään 201 ainetta tai nimikettä.

Kandidaattilistalle ehdotetuista aineista bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenonia ja metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-onia käytetään mm. offset- ja flekso-painokoneiden musteissa. Di-isoheksyyliftalaattia (DIPH) käytetään muovinpehmentimenä. Perfluorobutaanisulfonihappoa käytetään katalyyttinä polymeerien valmistuksessa.

Lisätietoja aineista ja kommentointilomakkeet löydät ECHAn verkkosivuilta. Ehdotuksia voi kommentoida 18.10.2019 saakka.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet aineen lisäämisestä kandidaattilistalle voivat koskea kandidaattilistan ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä. Lisätietoa kandidaattilistan aineista ja niitä koskevista velvoitteista löydät Tukesin verkkosivulta.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033

REACH