ECHA ehdottaa uusia SVHC-aineita – kommentoi ehdotuksia

15.9.2020 10.18
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa kahden lisääntymiselle vaarallisen aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi, mikä tarkoittaa niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Kandidaattilistalla on ennestään 209 ainetta.

Ehdotetut SVHC-aineet samoin kuin kommentointilomakkeet löytyvät ECHAn verkkosivuilta. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida 16.10.2020 saakka.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet voivat koskea SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä. Lisätietoa SVHC-aineista ja niitä koskevista velvoitteista löydät Tukesin SVHC-sivulta

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille
 

REACH