Hyppää sisältöön

ECHA ehdottaa uusia SVHC-aineita – kommentoi ehdotuksia

22.3.2021 10.06
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ehdottaa kahdeksan aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi eli SVHC-aineiksi, mikä tarkoittaa niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. Kandidaattilistalla on ennestään 211 ainetta.

Esimerkkejä ehdotettujen SVHC-aineiden käytöistä on listattu ECHAn uutiskirjeessä. Lisätietoja aineista ja kommentointilomakkeet löydät ECHAn verkkosivulta. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida 23.4.2021 saakka.

Kommentteja voi esittää ehdotettujen SVHC-aineiden ominaisuuksista, käytöistä ja vaihtoehdoista. Riippuen saaduista kommenteista aine lisätään suoraan kandidaattilistalle tai aineen lisäämisestä kandidaattilistalle päätetään jäsenvaltioiden komiteassa. Jos jäsenvaltioiden komitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komissiolle. SVHC-aine voi päätyä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Yrityksille aiheutuvat velvoitteet koskevat SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä:

Lisätietoa SVHC-aineista löydät Tukesin SVHC-sivulta.

Lisätietoja:
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH